facebook

Институти

Години от до

Година

Additional Info

 • Име Co-ordination by Best COOREERS
 • Ръководител ст.н.с.Iст.Й.Драгиева
 • Телефон 72 25 43
 • Тема на проекта Co-ordination by Best COOREERS

Additional Info

 • Име European Aerosol.EARLINET
 • Ръководител ст.н.с.Д.Стоянов
 • Телефон 75 00 77
 • Бюджет 11250 евро
 • Тема на проекта European Aerosol.EARLINET

Additional Info

 • Име Space Application Reliability of Diamond- Like Carbon Films
 • Ръководител ст.н.с.Iст.С.Тинчев
 • Телефон 979 58 87
 • Тема на проекта Space Application Reliability of Diamond- Like Carbon Films

Additional Info

 • Име Numerical investigations..
 • Ръководител проф.И.Желязков, от ИЕ ст.н.с. д-р В.Атанасов
 • Телефон 875 00 77
 • Тема на проекта Numerical investigations..

Additional Info

 • Име Euratom Key Action controlled thermo nuclear fusion...
 • Ръководител ст.н.с.В.Атанасов
 • Телефон 979 58 87
 • Бюджет 362 евро
 • Тема на проекта Euratom Key Action controlled thermo nuclear fusion...

Additional Info

 • Име Разработване на стратегия за ефикасен и постоянен контрол на чернодробния метил в Европа
 • Ръководител ст.н.с.И.Банков
 • Телефон 872 24 26
 • Бюджет 62148 лева
 • Тема на проекта Разработване на стратегия за ефикасен и постоянен контрол на чернодробния метил в Европа

Additional Info

 • Име Подобряване и разширяване на приложението на Европейския рибен индекс EFI+
 • Ръководител проф.Вернер
 • Телефон 988 31 63
 • Тема на проекта Подобряване и разширяване на приложението на Европейския рибен индекс EFI+

Additional Info

 • Име Мрежови дейности на центрове за изследвания по технологията за обработка на знания и нейните приложения
 • Ръководител ст.н.с.Д.Дочев
 • Телефон 870 52 25
 • Бюджет 5800 евро
 • Тема на проекта Мрежови дейности на центрове за изследвания по технологията за обработка на знания и нейните приложения

Additional Info

 • Име Биометрика за надеждна идентификация
 • Ръководител ст.н.с.Г.Глухчев
 • Телефон 870 52 25
 • Бюджет 2000 евро
 • Тема на проекта Биометрика за надеждна идентификация

Additional Info

 • Име Интелигентна структура за генериране на отворени платформи за разработка на Web-Service,базирани разпределени приложения за вземане на решения и мулти-агентни системи
 • Ръководител ст.н.с.Т.Атанасова
 • Телефон 870 52 25
 • Бюджет 29010 евро
 • Тема на проекта Интелигентна структура за генериране на отворени платформи за разработка на Web-Service,базирани разпределени приложения за вземане на решения и мулти-агентни системи