Проект на Националния природонаучен музей на БАН (НПМ-БАН) за изследване и опазване на чухала получи първа поощрителна награда в размер на пет хиляди лева от дарителската програма на Мото-Пфое за опазване на природното и културно наследство. Церемонията се проведе в Софийска градска художествена галерия на 23 януари 2019 г.

Плакет, грамота и наградата от пет хиляди лева връчи председателят на журито д-р Петър Янков на директора на музея проф. Николай Спасов.

Спечелената награда ще подпомогне закупуването на оптика за наблюдение и поставянето на 40 къщички, които ще бъдат наблюдавани през 3 последователни гнездови сезона.

Награденият проект „Чухалът (Otus scops) – малко познат приятел. Проучване на миграцията, зимуването и предпочитаните местообитания“ е част от международно изследване, координирано от американската неправителствена организация Global Owl Project (GLOW). В него участват изследователи от Словения, Испания, Гърция, Португалия, Израел, Турция и България. Автор на българското участие в проекта е орнитологът Асен Игнатов, докторант на НПМ-БАН.

Целта на проекта е детайлно проучаване на важните за птиците местообитания, определяне на миграционните им пътища и местата за почивка, чрез използване на класически и нови технологии (GPS tags, изследване на кръвни проби и ДНК анализи) за събиране на данни, свързани с екологията вида. Предстои да се извършат още наблюдения върху поведението на тази птица, която прави една от най дългите миграции от Европа до Африка.

Събраните данни за миграциите, генетиката, демографията и морфологията ще бъдат обработени статистически за всички страни-участнички и ще станат основа за научни публикации, както и за набелязване на мерки за опазването на вида у нас.