facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2013 г.

Публична покана ID номер в Портала за обществените поръчки 9023120 от 02.12.2013 г. за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за доставка по чл. 14, ал. 4, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и глава осма „а" от ЗОП с предмет: “Осигуряване и продажба на автомобилен бензин и на гориво за дизелови двигатели на бензиностанции за нуждите на Българска академия на науките” Срок за получаване на офертите: 12.12.2013 г. (четвъртък), 17:30 часа.

Преписка идентиф. номер ПП-09-2013 .

Дата на създаване: 02 Декември 2013 г.

docПублична покана ID номер 9023120 от 02.12.2013 г. -  Word

docДокументация към публичната покана ID номер 9023120 –  Word

 

Извършени плащания по договора към 31.10.2014 г. - docПлащания

публикувано на 10.11.2014 г г. в 19:40 часа.

 

Извършени плащания по договора за периода 01.11.2014г. - 30.11.2014 г. - docПлащания

публикувано на 04.12.2014 г. в 16:08 часа.

 

Извършени плащания по договора за периода 01.12.2014г. - 31.12.2014 г. - docПлащания

публикувано на 09.01.2015 г. в 16:08 часа.

 

Извършени плащания по договора за периода 01.01.2015 г. – 31.01.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 03.02.2015 г. в 8:00 часа.

 

Извършени плащания по договора за периода 01.02.2015 г. – 28.02.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 12.03.2015 г. в 10:48 часа.

 

Извършени плащания по договора за периода 01.03.2015 г. – 31.03.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 14.04.2015 г. в 11:39 часа.

Извършени плащания по договора за периода 01.04.2015 г. – 30.04.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 20.05.2015 г. в 13:09 часа.

docИзвършени плащания по договора през периода 01.05.2015 г. – 31.05.2015 г.

Публикувано на 09.06.2015 г. в 14:40 часа.

docИзвършени плащания по договора през периода 01.06.2015 г. – 30.06.2015 г.

Публикувано на 13.07.2015 г. в 08:00 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.07.2015 г. – 31.07.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 12.08.2015 г. в 08:17 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.08.2015 г. – 31.08.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 16.09.2015 г. в 09:59 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.09.2015 г. – 15.09.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 30.09.2015 г. в 11:57 часа.

Извършени плащания по договора през периода 15.09.2015 г. – 30.09.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 07.10.2015 г. в 09:59 часа.

Извършени плащания по договора през периода 01.10.2015 г. – 31.10.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 04.11.2015 г. в 11:13:43 часа.

docДопълнително споразумение № 1 към Договора

Публикувано на 20.11.2015 г. в 16:30 часа.

docИнформация за датата и основанието за прекратяване на договора

Публикувано на 24.11.2015 г. в 12:30 часа.

docИзвършени плащания по договора през периода 01.11.2015 г. – 15.11.2015 г.

Публикувано на 07.12.2015 г. в 12:15 часа.

Извършени плащания по договора през периода 16.11.2015 г. – 30.11.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 12.12.2015 г. в 16:56 часа.