facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2014 г.

Oткрита процедура по чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и въоръжена физическа охрана за период от 24 месеца на обект Научен комплекс 1 на БАН, 4-ти километър, гр. София и охрана на обекти на БАН със СОТ в гр. София, гр. Пловдив и гр. Варна”.

Преписка идентиф. номер: ОП-1-2014.

Дата на създаване: 24 Юни 2014 г.

Oткрита процедура по чл. 14, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Организиране и осъществяване на контролно пропускателен режим и въоръжена физическа охрана за период от 24 месеца на обект Научен комплекс 1 на БАН, 4-ти километър, гр. София и охрана на обекти на БАН със СОТ в гр. София, гр. Пловдив и гр. Варна”

Срок за получаване на офертите: 11.08.2014 г. (понеделник), 17:30 часа.

Публикувано на 24.06.2014.

Решение № ОП-1 / 23.06.2014 г. за откриване на процедурата - docWord.

Обявление за поръчкатаdocWord.

Указания към участниците за участие в процедурата -doc Word. 

Декларация по чл. 31, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП за запазване на поверителност на получената информация –doc Word.

pdf Разяснение 1 - две страници

 Публикувано на 04.08.2014.

 

Лицата, желаещи да получат документацията за участие по дадена обособена позиция(-и) следва да попълнят приложената Декларация за запазване на поверителност на получената информация. Декларацията следва да бъде попълнена, подписана и подпечатана от управителя / законния представител на лицето, проявяващо интерес за участие в процедурата. Подписаната декларацията се изпраща по факс на номер 02 981 72 62 и сканирана по е-поща на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. с придружително писмо, поясняващо, че лицето заявява желание да получи техническите задания и документацията за участие по съответните обособени позиции.

 

Съобщение за отваряне на ценови оферти –doc Word.

Публикувано на 03.09.2014 г.

 

Протоколи от разглеждането, оценяването и класирането на офертите.

 Протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП от 19.08.2014 г. (Протокол № 1 от работата на комисията) - docПротокол 1

Протокол № 2 от работата на комисията от 03.09.2014 г. - docПротокол 2

Протокол № 3 от работата на комисията от 25.09.2014 г. - трети и окончателен протокол от работата на комисията. - docПротокол 3

Решения по чл. 73, ал. 1 от ЗОП - за класиране на участниците и определяне на изпълнител.

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП  по Обособена позиция /лот/ № 1. - docРешение Лот 1

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП  по Обособена позиция /лот/ № 2. - docРешение Лот 2

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП  по Обособена позиция /лот/ № 3. - docРешение лот 3

Решение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП  по Обособена позиция /лот/ № 4. - docРешение Лот 4

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на участниците в процедура. - docИнформация

Публикувано на 27.10.2014 г.

Информация № 2 за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие на участниците в процедурата - във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП - docИнформация

 

Публикувано на 27.11.2014 г. в 16:11 часа.

Документи по лот 2 (София)

Договор лот 2 docx Word.

Публикувано на 10.12.2014 г. в 00:00 часа.

Приложения № 1, 2 и 3 от договора pdfPDF

Публикувано на 10.12.2014 г. в 00:00 часа.

Основания за заличаване и/или непубликуване на информация за договора на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП docx Word.

Публикувано на 10.12.2014 г. в 00:00 часа.

Извършени плащания по договора за лот 2 за периода 01.12.2014 г. – 31.12.2014 г. docx Word.

Публикувано на 5.01.2014 г. в 19:50 часа.

Документи по лот 3 (Пловдив)

Договор лот 3 docx Word.

Публикувано на 10.12.2014 г. в 00:00 часа.

Приложения № 1, 2 и 3 от договора pdfPDF

Публикувано на 10.12.2014 г. в 00:00 часа.

Основания за заличаване и/или непубликуване на информация за договора на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП docx Word.

Публикувано на 10.12.2014 г. в 00:00 часа.

Извършени плащания по договора за лот 3 за периода 01.12.2014 г. – 31.12.2014 г. docx Word.

Публикувано на 5.01.2014 г. в 10:00 часа.

Документи по лот 4 (Варна)

Договор лот 4 docx Word.

Публикувано на 10.12.2014 г. в 00:00 часа.

Приложения № 1, 2 и 3 от договора pdfPDF

Публикувано на 10.12.2014 г. в 00:00 часа.

Основания за заличаване и/или непубликуване на информация за договора на основание чл. 22б, ал. 3 от ЗОП docx Word.

Публикувано на 10.12.2014 г. в 00:00 часа.

Извършени плащания по договора за лот 4 за периода 01.12.2014 г. – 31.12.2014 г. docx Word.

Публикувано на 5.01.2014 г. в 10:00 часа.

 

Извършени плащания по договор № ДУ – 58 / 13.11.2014 г. по лот 3 за периода 01.01.2015 г. – 31.01.2015 г. -docПлащания

ПУбликувано на 06.02.2015 г. в 14:56 часа. 

Извършени плащания по договор № ДУ – 59 / 13.11.2014 г. по лот 4 за периода 01.01.2015 г. – 31.01.2015 г. docПлащания

Публикувано на 06.02.2015 г. в 15:00 часа.

Извършени плащания през периода 01.02.2015 г. – 10.02.2015 г. по Договор № ДУ – 60 / 13.11.2014 г. по лот 2. - docПлащания

Публикувано на 04.03.2015 г. в 15:24 часа.

Извършени плащания по договор № ДУ – 58 / 13.11.2014 г. по лот 3 през периода 01.02.2015 г. – 28.02.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 11.03.2015 г. в 16:24 часа

Извършени плащания по договор № ДУ – 59 / 13.11.2014 г. по лот 4 през периода 01.02.2015 г. – 28.02.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 11.03.2015 г. в 16:26 часа.

Извършени плащания по договор № ДУ – 60 / 13.11.2014 г. по лот 2 през периода 11.02.2015 г. – 28.02.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 11.03.2015 г. в 16:52 часа.

Извършени плащания по договор № ДУ – 60 / 13.11.2014 г. по лот 2 през периода 01.03.2015 г. – 16.03.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 27.03.2015 г. в 16:32 часа.

Извършени плащания по договор № ДУ – 58 / 13.11.2014 г. по лот 3 през периода 01.03.2015 г. – 16.03.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 27.03.2015 г. в 17:17 часа.

Извършени плащания по договор № ДУ – 59 / 13.11.2014 г. по лот 4 през периода 01.03.2015 г. – 16.03.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 27.03.2015 г. в 17:18 часа.

Извършени плащания по договора за лот 2 през периода 01.04.2015 г. – 15.04.2015 г. -docПлащания

Публикувано на 05.05.2015 г. в 15:03 часа.

Извършени плащания по договора за лот 3 през периода 01.04.2015 г. – 30.04.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 18.05.2015 г. в 08:21 часа.

Извършени плащания по договора за лот 4 през периода 01.04.2015 г. – 30.04.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 18.05.2015 г. в 08:22 часа.

doc Протокол по чл.72 от ЗОП съгласно Решение № 1173/03.02.2015 г. на ВАС - Четвърто отделение

Публикувано на 02.06.2015 г. в 17:30 часа.

docРешение по чл. 73, ал. 1 от ЗОП по Обособена позиция /лот/ № 1

Публикувано на 02.06.2015 г. в 17:31 часа.

docРешение № РП-ОП-1/01.06.2015 г. за прекратяване на процедурата по Обособена позиция /лот/ № 1

Публикувано на 02.06.2015 г. в 17:32 часа.

docИзвършени плащания по договора за лот 3 през периода 01.05.2015 г. – 15.05.2015 г.

Публикувано на 08.06.2015 г. в 16:30 часа.

docИзвършени плащания по договора за лот 4 през периода 01.05.2015 г. – 15.05.2015 г.

Публикувано на 08.06.2015 г. в 16:30 часа.

docИзвършени плащания по договора за лот 2 през периода 01.05.2015 г. – 31.05.2015 г.

Публикувано на 17.06.2015 г. в 07:30 часа.

docИзвършени плащания по договора за лот 2 през периода 01.06.2015 г. – 15.06.2015 г.

Публикувано на 01.07.2015 г. в 10:10 часа.

docИзвършени плащания по договора за лот 3 през периода 01.06.2015 г. – 15.06.2015 г.

Публикувано на 07.07.2015 г. в 08:00 часа.

docИзвършени плащания по договора за лот 4 през периода 01.06.2015 г. – 15.06.2015 г.

Публикувано на 07.07.2015 г. в 08:00 часа.

Извършени плащания по договора с „АСО София” ООД за лот 2 през периода 01.07.2015 г. – 15.07.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 27.07.2015 г. в 11:31 часа.

Извършени плащания по договора за лот 3 през периода 01.07.2015 г. – 31.07.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 12.08.2015 г. в 15:47 часа.

Извършени плащания по договора за лот 4 през периода 01.07.2015 г. – 31.07.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 12.08.2015 г. в 15:49 часа.

Извършени плащания по договора за лот 3 през периода 01.08.2015 г. – 15.08.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 20.08.2015 г. в 13:06 часа.

Извършени плащания по договора за лот 4 през периода 01.08.2015 г. – 15.08.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 20.08.2015 г. в 13:07 часа.

Информация № 3 за датите и основанието за освобождаване на гаранциите за участие на участниците в процедурата. - docИнформация

Публикувано на 21.08.2015 г. в 07:16 часа.

Извършени плащания по договора за лот 2 през периода 01.08.2015 г. – 31.08.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 15.09.2015 г. в 11:14 часа.

Извършени плащания по договора за лот 2 през периода 01.09.2015 г. – 15.09.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 01.10.2015 г. в 17:31 часа.

Извършени плащания по договорите за лот 3 и лот 4 през периода 01.09.2015 г. – 15.09.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 02.10.2015 г. в 16:42 часа.

Извършени плащания по договора за лот 2 през периода 01.10.2015 г. – 15.10.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 30.10.2015 г. в 08:32 часа.

doc Извършени плащания по договорите за лот 3 и лот 4 през периода 16.10.2015 г. – 31.10.2015 г.

Публикувано на 09.11.2015 г. в 10:00 часа.

docИзвършени плащания по договорите за лот 3 и лот 4 през периода 01.11.2015 г. – 15.11.2015 г.

Публикувано на 07.12.2015 г. в 16:05 часа.

Извършени плащания по договора за лот 2 през периода 16.11.2015 г. – 30.11.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 12.12.2015 г. в 16:47:38 часа.

docИзвършени плащания по договорите за лот 3 и лот 4 през периода 01.12.2015 г. – 15.12.2015 г.

Публикувано на 21.12.2015 г. в 17:00 часа.

Извършени плащания по договора за лот 2 през периода 16.12.2015 г. – 31.12.2015 г. - docПлащания

Публикувано на 13.01.2016 г. в 10:50:15 часа.

Извършени плащания по договорите за лот 3 и лот 4 през периода 01.01.2016 г. – 31.01.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 05.02.2016 г. в 08:25 часа.

Извършени плащания по договорите за лот 2, лот 3 и лот 4 през периода 01.02.2016 г. – 15.02.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 23.02.2016 г. в 17:18:45 часа

Извършени плащания по договорите за лот 3 и лот 4 през периода 01.03.2016 г. - 15.03.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 01.04.2016 г. в 11:15:31 часа 

Извършени плащания по договора за лот 2 през периода 16.03.2016 г. - 31.03.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 11.04.2016 г. в 09:36:34 часа

Извършени плащания по договорите за лот 3 и лот 4 през периода 01.04.2016 г. – 15.04.2016 г. - docПлащания

Публикувано на 27.04.2016 г. в 07:48:50 часа.