facebook

Обществени поръчки и публични покани, открити през 2014 г.

Пряко договаряне без обявление по чл. 90, ал. 1, т. 11 от ЗОП чрез стокова борса, чрез сделка по член 38, ал. 1 от ППЗОП за доставка на дизелово гориво за отопление на оранжериите на Ботаническата градина на БАН.

Преписка идентиф. номер: БГ-1-2014.

Дата на създаване: 16 Декември 2014 г.

Документи:docx Word.

Решение за възлагане:pdfPDF

Публикувано на 17.12.2014 г.

Информация за сключен договор:pdfPDF

Публикувано на 06.02.2015 г.

Сключен договор:pdfPDF

Публикувано на 06.02.2015 г.

Извършени плащания по договора през периода 07.01.2015 г. – 31.01.2015 г.:docx Word.

Публикувано на 06.02.2015 г.

Извършени плащания по договора през периода 01.02.2015 г. – 28.02.2015 г.:docx Word.

Публикувано на 11.03.2015 г.

Извършени плащания по договора през периода 01.03.2015 г. – 31.03.2015 г.:docx Word.

Публикувано на 02.04.2015 г.

Извършени плащания по договора през периода 01.04.2015 г. – 30.04.2015 г. - docWord
Публикувано на 24.04.2015 г. в 13:20 часа.

docИзвършени плащания по договора през периода 01.10.2015 г. – 31.10.2015 г.

Публикувано на 05.11.2015 г. в 16:20 часа.

docИзвършени плащания по договора през периода 01.11.2015 г. – 30.11.2015 г.

Публикувано на 10.11.2015 г. в 15:30 часа.

docИзвършени плащания по договора през периода 01.12.2015 г. – 31.12.2015 г.

Публикувано на 05.01.2016 г. в 16:20 часа.

docИнформация за датата и основанието за приключване на договора във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 15 от ЗОП.

Публикувано на 14.01.2016 г. в 16:00 часа.

docИнформация за изпълнението на договора

Публикувано на 14.01.2016 г. в 16:00 часа.

Информация за датaта и основанието за освобождаване на гаранцията за изпълнение по договора - във връзка с чл. 22б, ал. 2, т. 16 от ЗОП. - docИнформация

Публикувано на 10.03.2016 г. в 08:50:40 часа