facebook

Покана за представяне на оферта за директно възлагане на обществена поръчка за услуга на стойност по чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП – под 30 000 лева без ДДС с предмет: „Абонаментно поддържане на вътрешните електрически инсталации в сгради стопанисвани от Българска академия на науките (БАН)”.

Преписка идентиф. номер: Директно възлагане -1-2017.

Дата на създаване: 20.02.2017 г.

docПокана за представяне на оферта вкл. и Техническо задание

Публикувано на 20.02.2017 г. в 11:00 часа.