facebook

Обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Осигуряване и продажба на автомобилен бензин и на гориво за дизелови двигатели за нуждите на Българска академия на науките"

Преписка идентиф. номер: ПП-1-2017.

Дата на създаване: 23.02.2017 г.

docОбява № ПП-1 от 23.02.2017 г. за откриване на поръчката 

Публикувано на 23.02.2017 г. в 13:00 часа. 

docДокументация към обявата

Публикувано на 23.02.2017 г. в 13:01 часа.

 

Срок за получаване на офертите: 02.03.2017 г. (четвъртък), 17:30 часа.

 

pdfПротокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП от работата на комисията

Публикувано на 07.03.2017 г. в 11.00 часа.               

pdfИнформация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Публикувано на 07.03.2017 г. в 11.00 часа.

Нов срок за получаване на офертите: 10.03.2017 г. (петък), 17:30 часа.

Публикувано на 07.03.2017 г. в 11.00 часа.

 

pdfПротокол № 2 по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП от работата на комисията

Публикувано на 15.03.2017 г. в 10.00 часа.

 

pdfДоговор № ДУ-8 / 24.03.2017 г. за изпълнение на поръчката

Публикувано на 18.04.2017 г. в 17:25 часа.