facebook

Обществена поръчка за Обява № ПП-2 / 09.03.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Ремонт на ВиК инсталация и ремонт на бунгало в Творчески Дом на БАН в гр. Варна".

Преписка идентиф. номер: ПП-2-2017.

Дата на създаване: 09.03.2017 г.


docОбява № ПП-2 от 09.03.2017 г. за откриване на поръчката
 
Публикувано на 09.03.2017 г. в 17:15 часа.

docДокументация към обявата
 
Публикувано на 09.03.2017 г. в 17:15 часа.

 

Срок за получаване на офертите: 27.03.2017 г. (понеделник), 17:30 часа.


pdfПротокол по чл. 97, ал. 4 от ППЗОП от работата на комисията

Публикувано на 10.04.2017 г. в 17.25 часа.


pdfДоговор № ДУ-14 / 28.04.2017 г. за изпълнение на поръчката

Публикувано на 04.05.2017 г. в 16:30 часа.