facebook

Покана изх. номер 63-00-245 / 13.07.2017 г. по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Следгаранционна поддръжка на програмен продукт „ОМЕКС®2000” на „ОмегаСофт” ООД и допълнителни модули към този продукт: модул „Хонорари”, 8 допълнителни бази данни, модул „Директ” и модул „Администратор””

Преписка идентиф. номер: Покана чл. 191 ЗОП № 1

Дата на създаване: 14.07.2017 г.


Прочети още...

Процедура на договаряне без предварително обявление чл.79, ал.1, т.3, бук. „в“ от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обекти на Българска академия на науките в гр. София – апартамент на бул. „Витоша“ № 39, вх. 1, ап.1 и сграда на ул. „Акад. Георги Бончев“ № 27, НК-1 на БАН, 4-ти км“

 

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-5

Дата на създаване: 29.06.2017 г.

Прочети още...

Процедура на договаряне Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обект на БАН в гр. Варна”.

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-4

Дата на създаване: 24.04.2017 г.

Прочети още...

Обява № ПП-3 от 25.05.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Предоставяне на абонаментен отдалечен достъп до компютърна информационна система, съдържаща правна, експертна и други видове информация за нуждите на Българска академия на науките"

Преписка идентиф. номер: ПП-3

Дата на създаване: 25.05.2017 г.

Прочети още...

Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. София, гр. Копривщица (област София), гр. Берковица (област Монтана)”

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-3

Дата на създаване: 19.04.2017 г.

Прочети още...

Още статии ...

  1. Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. Пловдив, гр. Бургас и с. Глогино (област Смолян)”.
  2. Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до разпределителната и електропреносна мрежи, както и пренос на електроенергия през тях за нуждите на обекти на БАН в гр. София, гр. Копривщица (област София), гр. Берковица (област Монтана)”
  3. Обществена поръчка за Обява № ПП-2 / 09.03.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Ремонт на ВиК инсталация и ремонт на бунгало в Творчески Дом на БАН в гр. Варна".
  4. Обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Осигуряване и продажба на автомобилен бензин и на гориво за дизелови двигатели за нуждите на Българска академия на науките"