facebook

Покана по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Абонаментна поддръжка и обслужване на счетоводни програмни продукти „Опал” и „Еква” на „Ада-Софт” ООД” за отчитане и контрол на бюджетните средства и обобщаване на месечни, тримесечни и годишни счетоводни отчети”

Преписка идентиф. номер: Покана чл. 191 ЗОП № 2

Дата на създаване: 06.10.2017 г.

Прочети още...

Публично състезание по чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки с предмет: “Осигуряване на самолетни билети за страната и чужбина за нуждите на Българска академия на науките”.

Преписка идентиф. номер: ОП-1

Дата на създаване: 23.08.2017 г.


Прочети още...

Процедура на договаряне без предварително обявление чл.79, ал.1, т.3, бук. „в“ от ЗОП с предмет: „Доставка на топлинна енергия с топлоносител гореща вода за обекти на Българска академия на науките в гр. София – апартамент на бул. „Витоша“ № 39, вх. 1, ап.1 и сграда на ул. „Акад. Георги Бончев“ № 27, НК-1 на БАН, 4-ти км“

 

Преписка идентиф. номер: ОП-Д-5

Дата на създаване: 29.06.2017 г.

Прочети още...

Покана изх. номер 63-00-245 / 13.07.2017 г. по чл. 191, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет: «Следгаранционна поддръжка на програмен продукт „ОМЕКС®2000” на „ОмегаСофт” ООД и допълнителни модули към този продукт: модул „Хонорари”, 8 допълнителни бази данни, модул „Директ” и модул „Администратор””

Преписка идентиф. номер: Покана чл. 191 ЗОП № 1

Дата на създаване: 14.07.2017 г.


Прочети още...

Обява № ПП-3 от 25.05.2017 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ с предмет: “Предоставяне на абонаментен отдалечен достъп до компютърна информационна система, съдържаща правна, експертна и други видове информация за нуждите на Българска академия на науките"

Преписка идентиф. номер: ПП-3

Дата на създаване: 25.05.2017 г.

Прочети още...

Още статии ...

  1. Процедура на договаряне Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обект на БАН в гр. Варна”.
  2. Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. София, гр. Копривщица (област София), гр. Берковица (област Монтана)”
  3. Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за обществените поръчки с предмет: “Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до и пренос на електрическа енергия през електроразпределителната мрежа за нуждите на обекти на БАН в гр. Пловдив, гр. Бургас и с. Глогино (област Смолян)”.
  4. Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 3, буква „в” от Закона за обществените поръчки с предмет: „Осигуряване от страна на Електроразпределителното предприятие на достъп до разпределителната и електропреносна мрежи, както и пренос на електроенергия през тях за нуждите на обекти на БАН в гр. София, гр. Копривщица (област София), гр. Берковица (област Монтана)”