Научният секретар на БАН на направление „Културно-историческо наследство и национална идентичност“ проф. д-р Йоана Спасова-Дикова участва в качеството си на национален представител на ERIH PLUS за България в международен научен форум по програма COST Action, ENRESSH, CA15137,  Training School 2018, на тема „Разбиране и стимулиране на приноса и отговорността пред обществото на хуманитарните и обществените науки“. Събитието се проведе от 12 до 16 февруари 2018 в Института за социални науки „Иво Пилар“, Загреб, Хърватия http://enressh.eu/links_and_literature/training-school-downloads/.

Проф. Спасова-Дикова изнесе презентация в Министерството на науката и образованието на Хърватия на тема „Пазител на спомените“, която беше фокусирана върху необходимостта от специална държавна политика в подкрепа на изследванията на националните изкуства с цел опазване на културно-историческото наследство и съхраняване на националната идентичност. Всеки участник в панела на конкурсен принцип Science Slam трябваше да защити важността на своята дисциплина за развитието на съвременното общество. В изключително сериозна конкуренция проф. Спасова-Дикова получи много висока оценка от експертното жури от Министерството на науката и образованието на Хърватия и спечели награда на публиката.