Акад. Юлиан Ревалски се срещна с проф. Тони Доне, оглавяващ програмата EUROFUSION – организация, която обединява Европейските лаборатории за изследвания в областта на ядрения синтез. По време на работната среща, която се проведе на 16 февруари, присъстваха и директорът на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН доц. Димитър Тонев, научният секретар на направление „Енергийни ресурси и енергийна ефективност“ – проф. Севдалина Димитрова и проф. Трою Троев.

Проф. Доне се запозна с работата на българските учени в областта на ядрената енергетика и представи експерименталният международен термоядрен реактор ITER (Кадараш, Франция) и възможностите, които предлага програмата ITER в посока утвърждаването на ядрения синтез като енергиен източник. Реакторите от този тип притежават редица предимства пред други източници, като отделяне на 4 милиона повече енергия, широко разпространено и неизчерпаемо основно гориво, щадяща околната среда технология и други.

На 15 февруари проф. Тони Доне беше лектор на организирания в Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика на БАН семинар на тема „Изследвания в областта на ядрения синтез в Европа и ситуацията с ITER в Карадаш“.