/Процедура за избор на директор на Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

Процедура за избор на директор на Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

2018-10-01T15:02:46+00:00понеделник, 1 октомври 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

Управителният съвет на
Българската академия на науките
открива процедура за избор на директор на
Централна лаборатория по слънчева енергия и нови енергийни източници

За директори на АСЗ могат да се кандидатират (съгласно чл. 42 , ал. 1 от Устава на БАН) хабилитирани учени, доктори на науките, член-кореспонденти (дописни членове) или академици (действителни членове), които се назначават въз основа на избор на основна работа в АСЗ.

Документите за участие в процедурата са: заявление до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и академични длъжности, програма на кандидата за управление и развитие на академичното звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

     Краен срок за подаване на документите: 31 октомври 2018 г.

Документите се подават в БАН-Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

Релевантни документи:

Правила за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография:

Декларация за сътрудничество на структурите на ДС: