/Процедура за избор на директор на Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН

Процедура за избор на директор на Център за изследвания по национална сигурност и отбрана – БАН

2018-05-22T14:50:57+00:00вторник, 22 май 2018|Категории: Процедури за избор на директори|

Управителният съвет на
Българската академия на науките
открива процедура за избор на директор на
Център за изследване по национална сигурност и отбрана – БАН

 

За директори на Общоакадемични помощни звена могат да кандидатстват лица по реда и условията на чл. 48а, ал.3.

Документите за участие в процедурата са: молба до УС на БАН, научна автобиография по примерен въпросник, списък на научните трудове, списък на цитатите, списък на патентите и авторските свидетелства, документи за реализирани научно-приложни разработки, копия от дипломите за висше образование, научни степени и звания, програма на кандидата за управление и развитие на общакадемичното помощно звено, декларация за сътрудничество на структурите на ДС, други документи по преценка на кандидата.

     Краен срок за подаване на документите: 21 юни 2018 г.

Документите се подават в БАН-Администрация, ул. „15 ноември“ No 1, кабинет 234, тел. 979 5360  от 10.00 до 12.00 ч. и от 14.00 до 16.00 ч.

Релевантни документи:

Правила за провеждане на избори за директори на постоянни научни звена на БАН, които включват и примерния въпросник за научна автобиография:

Декларация за сътрудничество на структурите на ДС: