Първа Open e-IRG работна среща ще се проведе на 14-15 май в гранд хотел “София”. Срещата е от календара на e-IRG, на който ще бъдат представени европейските инициативи в областта на електронните инфраструктури. Събитието ще бъде открито от проф. Иван Димов, зам.-министър на образованието и науката.

Програмата е разделена на 4 сесии: в първата ще бъдат представени големите европейски проекти Quantum Computing и Human Brain Project, както и техните изисквания към изчислителните системи. Във втората сесия ще бъдат представени съвременните предизвикателства пред високо-производителните пресмятания и обработката на големи масиви от данни. Третата сесия предвижда най-новите развития в областта на европейската инициатива European Open Science Cloud, както и представяне на националните визии за отворен облак на Испания, Чехия и Полша. Последната сесия е посветена на ролята на структурните фондове за изграждане на електронните инфраструктури в страните от Югоизточна Европа.

e-IRG е стратегически орган, който подпомага интеграцията в областта на европейските електронни инфраструктури и свързаните с тях услуги в рамките на и между държавите-членки, на европейско и глобално равнище. Състои се от официални представители на страните-членки на ЕС и на асоциираните страни (номинирани от министерствата на образованието и науката в съответните страни). Мисията на e-IRG е да подкрепя съгласуваната, иновативна и стратегическа европейска политика за електронни инфраструктури, както и развитието на конвергентни и устойчиви услуги за електронни инфраструктури.

e-IRG организира такъв тип срещи 2 пъти годишно, които се провеждат в страната, поела европредседателството. Съорганизатор на тазгодишната среща е ИИКТ-БАН.

Повече информация може да бъде намерена на: http://e-irg.eu/e-irg-workshop-may-2018