Работната група „Атомни въпроси“ към Съвета на ЕС беше на тридневно посещение в България от 18 до 20 юни 2018 г. 24-мата представители на групата посетиха площадката на АЕЦ Козлодуй и Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ – БАН) в рамките на изнесената си сесия. България е домакин на форума като председател на Съвета на Европeйския съюз.

Европейските представители бяха подробно запознати с основните дейности на Института с презентация на заместник-директора доц. д-р Лъчезар Георгиев. Доц. Павлин Грудев, ръководител на лаборатория „Ядрена енергетика и ядрена безопасност“ и гл. ас. д-р Младен Митев от лаборатория „Реакторна физика“ представиха основни проекти и задачи, по които работи Институтът в областта на ядрената енергетика и технологии. След презентациите последва  оживена дискусия.

За евроделегатите беше организирана демонстрация на институтската CBRN мобилна лаборатория за откриване и оценка на химични, биологични и радиоактивни замърсявания. Демонстрацията протече по сценарий на реално случил се радиологичен инцидент. Екип от специалисти показа на гостите как се загражда периметър, как се обследва потенциално опасен участък, в който чрез специализирано оборудване са открити повишени нива на радиоактивност, и какви действия се предприемат за обезопасяване и премахване на заплахата.