Работна среща между представители на Българската академия на науките и Македонската академия на науките и изкуствата се състоя на 22 и 23 ноември 2018 г. в Сандански.

В срещата взеха участие около 40 учени от двете страни. Обсъдено беше досегашното сътрудничество между двете академии и бяха отчетени междинните резултати по съвместните проекти (2017-2019) между колективите от БАН и МАНУ. Те са в областта на медицинските, хуманитарните, обществените, природо-математическите, биологическите и техническите науки.

Срещата беше водена от чл.-кор. Васил Николов, заместник-председател на БАН и координатор по българо-македонските проекти от страна на БАН и акад. Таки Фити, председател на МАНУ. В срещата взеха участие акад. Стефан Воденичаров, председател на БАН (2012-2016) и акад. Владо Камбовски, председател на МАНУ (2011-2015).

Предстои ръководствата на БАН и МАНУ да разгледат и одобрят списък с нови проекти за разработване и инициативи за съвместни прояви между двете академии до 2020 г. В изпълнение на съвместната Платформа от Охрид, подписана през м. юни т.г., представителите на ръководствата на двете академии се договориха за конкретни действия в подкрепа на реализирането на междудържавния договор между Република България и Република Македония от 2017 г.