facebook

Консултативни научни съвети към УС

ІІ. Енергийни ресурси и енергийна ефективност

Съставен от 23 члена

Вътрешни членове:

 1. Проф. дхн Венко Бешков – Институт по инженерна химия
 2. Доц. д-р Веселин Найденов – Институт по електрохимия и енергийни системи
 3. Доц. д-р Георги Султанов - Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
 4. Доц. д-р Димитър Тонев - Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
 5. Проф. дфн Дорияна Малиновска - ЦЛ по слънчева енергия и нови енергийни източници
 6. Проф. дхн Здравко Стойнов - Институт по електрохимия и енергийни системи
 7. Проф. дфн Кирил Крежов - Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика
 8. Доц. д-р Константин Петров - Институт по електрохимия и енергийни системи
 9. Доц. д-р Марушка Сендова-Василева ¬- ЦЛ по слънчева енергия и нови енергийни източници
 10. Доц. д-р Петко Витанов - ЦЛ по слънчева енергия и нови енергийни източници
 11. проф. дфн Севдалина Димитрова - Институт за ядрени изследвания и ядрена енергетика и член на Управителния съвет на БАН
 12. Доц. д-р Светослав Наков - Институт по инженерна химия
 13. Доц. д-р Тамара Петкова - Институт по електрохимия и енергийни системи
 14. Чл. –кор. Чавдар Стоянов - Събрание на академиците и член-кореспондентите на БАН

  Външни членове:

 15. Проф. Алдо Кувело – Университет „Фредерико ІІ”, Неапол, Италия
 16. Арнулфо Жагер-Валдау - Ръководител на направление „Енергия и възобновяеми енергийни източници” – Съвместен изследователски център (JRC) на Европейската комисия.
 17. Проф. Бончо Бонев – Технически университет, София, Министерство на образованието младежта и науката
 18. Давид Баксер – Ръководител на направление „Обединение за чиста енергия” към Съвместен изследователски център (JRC) на Европейската комисия.
 19. Проф. дфн Костадин Иванов- Технологичен институт – Карлсруе, Германия
 20. Доц. д-р Лъчезар Костов – Агенция за ядрено регулиране
 21. Мария Райчева – Министерство на икономиката, енергетиката и туризма
 22. Инж. Николай Беров, директор - Солар Про
 23. Пол Лукезе - Директор към френската програма СЕА - „Нови енергийни технологиии”.