facebook

Консултативни научни съвети към УС

VII. Астрономия, космически изследвания и технологии

Съставен от 18 члена

Вътрешни членове:

 1. Доц. д-р Димитър Теодосиев- Институт за космически и слънчево-земни изследвания
 2. Доц. д-р Даниела Кирилова- Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
 3. Доц. д-р Евгения Руменина- Институт за космически и слънчево-земни изследвания
 4. Проф. дмн Евгени Николов, зам. председател на БАН
 5. Доц. д-р Таня Иванова – Институт за космически и слънчево-земни изследвания и член на Управителния съвет на БАН
 6. Проф. дфн Илиян Илиев- Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
 7. Проф. д-р Невена Маркова- Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
 8. Проф. д-р Петър Гецов - Институт за космически и слънчево-земни изследвания
 9. Чл.кор. Петър Велинов – Събрание на академиците и член-кореспондентите на БАН
 10. Доц. д-р Румен Бачев- Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
 11. Доц. д-р Таню Бонев - Институт по астрономия с Национална астрономическа обсерватория
 12. Проф. дфн Цветан Дачев- Институт за космически и слънчево-земни изследвания

  Външни членове:

 13. Доц. д-р Валери Голев - Софийски университет „Кл. Охридски”
 14. Доц. д-р Васил Тотев - Институт по отбрана, Министерство на отбраната
 15. Проф. Диана Кюркчиева - Шуменски университет, кат. Астрономия, Министерство на образованието, младежта и науката
 16. Акад. Лев Матвеевич Зельоний - Институт за космически изследвания на Руската академия на науките.
 17. Проф.  Мишел Данефелд - Институт по астрофизика на Париж, Франция
 18. Полк. доц. д-р Румен Ячев - Военна академия  „Г.С. Раковски”, Министерство на отбраната