Съвет на настоятелите на БАН

Съветът на настоятелите на БАН подпомага развитието на Българската академия на науките и ефективното управление на финансовите средства и собствеността й. Като част от своите функции контролира разходването на бюджетната субсидия, съгласува финансовата политика на Академията и осъществява контрол на начина и на реда на стопанисване и разпореждане върху предоставеното от държавата в собственост на БАН имущество.

Съветът на настоятелите има 4-годишен мандат. Той включва представители на законодателната и изпълнителната власт, организации на работодателите, висшите учебни заведения, нестопански организации в областта на науката и изкуствата, чуждестранни учени и членове на Общото събрание и ръководството на Българската академия на науките.

Съветът на настоятелите на БАН заседава не по-малко от веднъж на три месеца. Председател на съвета е председателят на БАН, като той няма право на глас при вземането на решения от съвета.

Състав на Съвета

Членове с право на глас:

 1. Томислав Дончев – заместник министър-председател (представител на Министерски съвет – РМС /12.07.2017)
 2. Румяна Бъчварова – началник на кабинета на министър-председателя (представител на Министерски съвет – РМС /12.07.2017)
 3. Силвия Георгиева – изпълнителен директор на НСОРБ (представител на Националното сдружение на общините в Република България)
 4. г-н Радосвет Радев – Изпълнителен председател на Българска стопанска камара
 5. Кирил Домусчиев – Председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България)
 6. проф. Любен Тотев – Председател на Съвета на ректорите (представител на Съвета на Ректорите)
 7. проф. Станислав Семерджиев – ректор на НАТФИЗ (представител на юридическо лице с нестопанска цел в областта на науката или изкуствата)
 8. проф. Иван Ячев (представител на Федерацията на научно-техническите съюзи)
 9. акад. Стефан Воденичаров (Председател на БАН в предходен мандат)
 10. проф. Лъчезар Аврамов (Член на Общото събрание на БАН)
 11. проф. Никола Малиновски  (Член на Общото събрание на БАН)
 12. проф. Ларс Валве – Норвежка академия на науките и литературата (чуждестранен учен)
 13. проф. Гюнтер Щток – Президент на Европейската федерация на националните академии на науките (ALLEA) (чуждестранен учен)

Членове без право на глас:

 1. (14.)  акад. Юлиан Ревалски – председател на Съвета на настоятелите (Председател на БАН)
 2. (15.)  Милена Дамянова – председател на Комисията по образование и наука към Народното събрание
 3. (16.)  доц. д-р Борислав Великов – представител на дарителите на БАН

Протоколи от заседанията и други документи

Съвет на настоятелите

Протоколи от заседанията
ИмеРазмерДата на добавяне
Правилник за дейността на Съвета на настоятелите на БАН 141.39 KB07.09.2017 в 15:10