Сборник по повод 45-годишнината от създаването на Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската академия на науките беше официално представен  в зала 200 на Института. Книгата “INRNE – 45 YEARS AND BEYOND“ представя личности, факти и резултати на института за изминалите години. Изданието е богато илюстрирано и съдържа информация за историята, настоящето и идеите за развитието на института.

В сборника са представени резултати на български учени, допринесли със своя труд за високите постижения в науката и широката разпознаваемост на България като страна със значим принос в съвременната ядрена физика. Описани са основните направления, в които Институтът за ядрени изследвания и ядрена енергетика работи и постига значими успехи.

Подборът и редакцията са дело на голям авторски колектив, като значимо е участието на проф. Иван Ванков и г-жа Олга Цилева.

Книгата е достъпна в безплатен онлайн формат: тук.