София ще бъде домакин на важно научно събитие – Международната конференция по вибрации в инженерството, ICoEV 2017, ще се проведе в периода 4-7 септември 2017 г., в София, хотел „Хилтън“. Институтът по информационни и комуникационни технологии и Институтът по механика към Българската академия на науките са организатори на събитието. Откриването ще се състои на 4 септември (понеделник), от 9:00 часа в зала „Мусала“ на хотел „Хилтън“.

Тази конференция, както и предишната успешна конференция от същата поредица, състояла се в Любляна, е насочена към обмяна на опит и стимулиране развитието на световно ниво на науката за вибрациите в инженерството.  Основни теми ще бъдат динамика на конструкциите, разпространение на вълни, взаимодействия флуид-конструкция, динамика на ротационните системи, диагностика на конструкции, контрол и изолация на вибрациите, експериментални техники, добиване на енергия в следствие на вибрации и др.

В конференцията ще участват повече от 150 учени от 33 държави.

Пленарни лекции ще изнесат световноизвестните учени в областта на динамиката на механични системи:

  • Проф. Матю Картмел, University of Strathclyde, Glasgow, Scotland, UK
  • Проф. Аниндайа Чатържи, Indian Institute of Technology (IIT) at Kanpur, India
  • Проф. Джон Мотършед, University of Liverpool, UK
  • Проф. Марчело Сави, Federal University of Rio de Janeiro, Brazil
  • Проф. Томаш Капитаняк, Lodz University of Technology, Poland
  • Проф. Хайан Ху, Beijing Institute of Technology, China

Без съмнение, тази конференция ще допринесе за по-доброто разбиране на явленията в света на вибрациите и ще утвърди престижа на българската общност в областта на теоретичната и приложна механика. Подробна програма на конференцията и допълнителна информация можете да откриете на www.ICoEV2017.org