Сектор „Музика“ на Института за изследване на изкуствата отбеляза 70 години музикознание в БАН с научната конференция с международно участие „Българското музикознание – ретроспективи и перспективи“. Официалното откриване се състоя на 9 февруари в големия салон на БАН, а научната програма продължи на 10 и 11 февруари в Института за изследване на изкуствата.

Научният секретар на направление „Културно и историческо наследство“ проф. Йоана Спасова прочете поздравителен адрес от акад. Юлиан Ревалски. В него той подчертава, че научното звено от музиколози в БАН още в началото си е поставило като основна задача съхраняването на нашето фолклорно музикално наследство, изследването на музикалната ни история и аналитичното обхващане на музикалното ни настояще. И допълва – неоспорими са приносите на учените музиколози в БАН във всеки един етап на нашата история за утвърждаването на авторитета на българската наука в чужбина. Поздравления отправиха също и ректорите на Националната музикална академия и Нов български университет.

По време на честването беше връчена наградата „Съживеното наследство“ на Института за изследване на изкуствата, която се дава за принос в творческата интерпретация на традициите и ценностите от българското и световното културно наследство в съвременно произведение на изкуството. Наградата получи един от нашите най-видни композитори и диригенти, отдал живота си на музиката – акад. Васил Казанджиев за цялостно творчество и по повод неговата Шеста симфония.

В конференцията участваха над 40 музиколози от Института за изследване на изкуствата, НМА Проф. Панчо Владигеров, АМТИИ, СУ Св. Климент Охридски, ЮЗУ Неофит Рилски, ВТУ Св.св. Кирил и Методий, както и от чужбина (Германия, Франция, САЩ, Канада, Русия, Сърбия, Македония).