?

Споразумение за сътрудничество беше подписано между Института за икономически изследвания на Българската академия на науките и Института за икономически изследвания на Китайската академия на науките. Документът  предвижда съвместна изследователска дейност в икономическата област, съвместни публикации, конференции и обучение на докторанти.

Обсъден е двугодишен план за действие с конкретни инициативи, които са фокусирани върху подпомагане на реализацията на съвместните приоритетни българо-китайски инвестиционни проекти и процесите в рамките на инициативата „16+“.