В рамките на редовното сътрудничество между Македонската академия на науките и изкуствата (МАНУ) и Българската академия на науките, на посещение в МАНУ днес беше делегация от БАН, водена от председателя акад. Юлиан Ревалски. На срещата беше подчертано значението на Договора за приятелство и сътрудничество между Република България и Република Македония като силен стимул за по-нататъшно задълбочаване на сътрудничеството между двете страни и академии в областта на науката, знанието, културата, икономиката, сближаването на младите хора и други области на прилагането на общите европейски ценности.

Опитът от досегашното сътрудничество между двете академии, което предшестваше и допринесе за подписването на Договора за приятелство и сътрудничество между двете държави, се основава на убеждението, че само с такъв подход, свойствен за науката, културата и изкуството, се откриват нови перспективи за Балканите като пространство на мир, стабилност и развитие.

За тази цел, с желание да съдействат на своите правителства при прилагането на Договора, двете академии ще формират междуакадемична група, ръководена от техните председатели, която да допринася за конкретните форми на сътрудничество, предвидени в Договора.

На срещата бяха потвърдени съвместните научно-изследователски проекти, по които ще се работи през следващите 3 години. Договорени бяха предложения за научно-изследователски проекти, финансирани от европейските структурни фондове, и проекти, които ще бъдат реализирани в рамките на тристранното сътрудничество МАНУ- БАН – САНУ.