В рамките на съвместната инициатива „Срещи на бъдещето“ на Френския културен институт и Българска академия на науките, на 4 май 2018 г. нобеловият лауреат по химия за 1987 г. – проф. Жан-Мари Лен, представи пред научната общност неговите виждания за перспективите в химията, обобщени в лекцията на тема „Perspectives in Chemistry: Molecular – Supramolecular – Adaptive Chemistry“.

В нея той разказа за това какво представлява супрамолекулната химия – нов дял от химическата наука, за чието съществуване изследванията на проф. Лен имат фундаментално значение. При нея се създават химични системи чрез използването на нековалентни молекулни взаимодействие, затова се нарича още „химия отвъд молекулите“ и изучава тяхната самоорганизация. Лекцията протече при голям интерес от страна на учените от институтите от направление „Нанонауки, нови материали и технологии“. В знак на почит Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски удостои проф. Жан-Мари Лен с почетния знак на Председателя на БАН за неговия изключителен принос за създаването и развитието на супрамолекулната химия.

По време на гостуването си в Академията проф. Лен посети Института по органична химия с Център по фитохимия и Института по полимери, където разгледа съвременни лаборатории за синтез и охарактеризиране, и разговаря с учените за техните научни изследвания.