В Българската академия на науките се разви конфликт, страни в който станаха ръководните органи на БАН и един институт на Академията – Националният институт по метеорология и хидрология. Този конфликт излезе в публичното пространство и влияе неблагоприятно върху името и авторитета на БАН. Поради това САЧК не може да остане мълчалив наблюдател. Смятаме, че е допуснато закъснение в търсене на правилното решение, чрез взаимни срещи и компромиси. Членовете на САЧК остават загрижени за бъдещето на метеорологията и хидрологията.

Конфликтът достигна до Министъра на образованието и науката, до МС и до Министър-председателя. Не е приемливо на тези държавни структури да се налага решение под натиск и заплаха от страна на НИМХ, тъй като такива действия са контрапродуктивни.

САЧК изразява категорична позиция в подкрепа на усилията на Ръководството, на Управителния съвет и на Общото събрание на БАН за търсенето на балансирано решение в разумен срок.

САЧК препоръчва в законовия срок да се търси двустранно приемливо управленско решение за съдбата на института и взаимоотношенията с него чрез избор на негово временно ръководство и работна комисия, която да работи във взаимодействие с представителите на Министерския съвет.