Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН организира семинар за докторантите и младите учени от БАН на тема: Стипендии „Фулбрайт” – 

възможности за обучение, специализации и изследователска дейност в САЩ през учебната 2020-21г. Лектор ще е Мария Костова, Българо-американска комисия за образователен обмен “ФУЛБРАЙТ” http://www.fulbright.bg/bg/

Дата на провеждане на семинара:

29 октомври 2018г. (понеделник)

Продължителност на семинара:

10.00 – 11.00 часа

Място на провеждане на семинара:

ул. „Академик Георги Бончев”,

блок 26 Б, ет. 2, Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км)

Повече за семинара:

По време на семинара ще се запознаете с полезни възможности за научно и кариерно развитие за докторанти и учени, които предоставят ежегодно стипендии „Фулбрайт”. Ще можете да получите отговор на своите конкретни въпроси от поканения лектор, г-жа Мария Костова, Програмен координатор за стипендианти от България към Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт”.