Студенти от френския университет Cergy Pontoise се срещнаха на 6 март в Единния център за иновации с главния научен секретар на БАН проф. Евдокия Пашева.  Студентите по европейска интеграция са на посещение в България, за да се запознаят с различни организации, свързани с разработването на политики в страната.

Проф. Пашева представи накратко Българската академия на науките, нейната история, структура и различни дейности от национално значение. Студентите бяха запознати с някои от големите европейски социално значими проекти на Академията. Обсъдени бяха и дейностите на БАН за комуникация на науката и по-специално участието в Европейската нощ на учените, Дни на отворените врати в БАН и др. Срещата приключи с дискусия и много въпроси от страна на френските студенти.