Начало/Съвет за чуждестранна българистика към УС на БАН
Съвет за чуждестранна българистика към УС на БАН2018-02-05T14:59:34+02:00

Съвет за чуждестранна българистика към УС на БАН

Съветът за чуждестранна българистика е помощен орган към Управителния съвет на БАН, създаден съгласно чл. 24 (1) т. 8 от Устава на БАН като функционална структура за координация и подпомагане на управленската дейност и за осъществяване на вътрешни и извънакадемични връзки. Учреден е с решение на УС от 27.04.1994 г., което определя неговия правилник и състав.

Досега председатели на СЧБ са били проф. Екатерина Дограмаджиева (1994–1995), проф. дфн. Анисава Милтенова (1995–2012) и доц. д-р Румяна Прешленова (2013-2015). Настоящият състав на СЧБ включва 8 авторитетни специалисти, представители на институти на БАН в областта на хуманитарните науки, и е утвърден с решение на УС (Протокол № 5 / 29.03.2017).

Дейности на Съвета за чуждестранна българистика

  • съставя дългосрочни и краткосрочни прогнози за развитието на научната българистика
  • организира международни научни срещи, семинари и други форми на обучение на чужди специалисти
  • поддържа база данни за чуждестранните учени-българисти, основата на която е положена през 1998-2003 в рамките на финансиран от UNESCO проект. С помощта на БАН събраната до 2006 г. информация е публикувана в енциклопедичен справочник, а в момента базата съдържа данни за над 800 учени и преподаватели
  • дава предложения и мнения за награждаване на чуждестранни българисти
  • издава съвместно с Централната библиотека на БАН списание „Българистика / Bulgarica“
  • публикува тематични сборници

Състав

Председател:  проф. д-р Лора Тасева, ИБЦТ

Зам. председател: доц. д-р Благовест Нягулов, ИИст.И

Членове:
проф. дфн Мариана Цибранска, ИБЕз.
проф. дфн Анисава Милтенова, ИЛит.
доц. д-р Ана Лулева, ИЕФЕМ
чл. кор. дизк. Иванка Гергова, ИИИзк.
доц. д-р Бойка Мирчева, КМНЦ
ас. Снежана Горянова, НАИМ

Документи

Актуално

БАН присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Франческо Гуида

Българската академия на науките присъди почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на проф. Франческо Гуида на тържествена церемония, която се проведе на 28 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН. Званието се присъжда за неговия принос в балканистичните изследвания. Председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски представи научните работа на проф. Франческо Гуида и [...]

Go to Top