Членове с право на глас:

 

1. Меглена КУНЕВА - Заместник министър-председател по координация на европейските политики и институционалните въпроси и министър на образованието

2. Томислав ДОНЧЕВ - Заместник министър-председател по европейските фондове и икономическата политика
(представители на Министерски съвет)

3. Гинка ЧАВДАРОВА – изпълнителен директор на НСОРБ
(представител на Националното сдружение на общините в Република България)

4. Сашо ДОНЧЕВ – Председател на УС на Българската стопанска камара
(представител на Българската стопанска камара)

5. Кирил Домусчиев – Председател на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България
(представител на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България)

6. Проф. Любен ТОТЕВ – Председател на Съвета на ректорите
(представител на Съвета на Ректорите)

7. Проф. Станислав СЕМЕРДЖИЕВ – ректор на НАТФИЗ
(представител на юридическо лице с нестопанска цел в областта на науката или изкуствата)

8. Проф. Иван ЯЧЕВ 
(представител на Федерацията на научно-техническите съюзи)

9. Акад. Стефан ВОДЕНИЧАРОВ
(Председател на БАН в предходен мандат)

10. Проф. Лъчезар АВРАМОВ 
(Член на Общото събрание на БАН)

11. Проф. Никола МАЛИНОВСКИ 
(Член на Общото събрание на БАН)

12. Проф. Ларс ВАЛВЕ – Норвежка академия на науките и литературата
(чуждестранен учен)

13. Проф. Гюнтер ЩТОК – Президент на Европейската федерация на националните академии на науките (ALLEA)
(чуждестранен учен)

 

Членове без право на глас:

14.Акад. Юлиан РЕВАЛСКИ - Председател на Съвета на настоятелите 
(Председател на БАН)

15. Милена ДАМЯНОВА- Председател на Комисията по образование и наука към Народното събрание

16. Доц.Д-р Борислав ВЕЛИКОВ - Представител на Дарителите на БАН