/Съобщение на БАН

Съобщение на БАН

2018-10-08T15:37:57+00:00понеделник, 8 октомври 2018|Категории: САЧК|Етикети: |

Днес, 08.10.2018 г., Събранието на академиците избра за академик на БАН в направление “Физически науки“ член-кореспондент Петър Асенов Атанасов.

Научните му приноси са в областта на физиката на вълновите процеси: микро-, нано- и био-фотоника, лазерна физика, лазерна техника и лазерни технологии. Има 301 научни публикации, 1 монография, 2 131 цитирания и h-индекс 26. Притежава 12 патента, ръководил е 20 научно-приложни проекта, донесли приход над 1 млн. лева за Института по електроника при БАН.