На заседание на УС на БАН, Протокол № 11/30.08.2018 г. бе гласувано следното становище:

Отчитайки желанието на Правителството за решаване на проблема с НИМХ, Управителният съвет на БАН не възразява срещу отделянето на НИМХ от структурата на БАН при спазване на действащата нормативна база и в защита на интересите на учените и служителите, които искат да останат в Академията.

Управителният съвет поема ангажимент в кратък срок да внесе предложение за решение в Общото събрание на БАН.