През изминалата седмица в медиите се появиха съобщения, според които Институтът за изследване на обществата и знанието на Българската академия на науките (респективно БАН) организира конференция на тема „Русофобството – причини, етапи, форми, институции”, която ще се състои в Руския културно-информационен център в София. Въпреки веднага последвалото официално опровержение на сайта на Института, че нито той, нито БАН организират такава конференция, след провеждането й се появиха нови медийни съобщения и негативни коментари относно приписания на БАН „форум“.

По този повод Ръководството на БАН потвърждава, че нито Институтът за изследване на обществата и знанието, нито друга научна структура на БАН са организатори или съорганизатори на цитираната конференция за русофобството. Всички участници в конференцията са посочени в програмата в лично качество. Появилите се в медиите съобщения и коментари за БАН като организатор на конференцията нямат никакво реално основание и съответно трябва да бъдат отнесени към фалшивите новини. Надяваме се, че визираните медии ще съобщят на своите читатели истината.