Председателят на Българската академия на науките акад. Юлиан Ревалски се срещна с протестния щаб и ръководството на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) във връзка с протеста на служителите срещу разпределената от Общото събрание на БАН  бюджетна субсидия за 2018 г.

На срещата двете страни се обединиха около предложението председателят в двуседмичен срок да свика Управителния съвет на БАН за търсене на решение за осигуряване на необходимите средства за дейността на НИМХ през 2018 г. Председателят на БАН и директорът на НИМХ-БАН ще предприемат необходимите стъпки за това НИМХ, в качеството му на Национална хидрометеорологична служба на Р. България, да бъде финансиран програмно-целево от следващата година.