150-годишнината на Българска академия на науките е включена в календара на ЮНЕСКО

Българската академия на науките отбеляза с тържествено събрание 149 години от създаването си и 180 години от рождението на проф. Марин Дринов. Събитието се проведе на 12 октомври в Големия салон на БАН, който с решение на Управителния съвет на Академията носи името на проф. Марин Дринов –  основател и председател на Българското книжовно дружество.

Тържественото събрание откриха председателят на Общото събрание на БАН проф. Евелина Славчева и председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. „През изминалата година успяхме да постигнем споразумение с българското правителство и бяха начертани параметри, които позволяват развитие на науката в страната. Надявам се това да намери отражение и при формиране на бюджета на Академията за 2019 г.“, каза в словото проф. Евелина Славчева.

Академик Ревалски постави акцент върху заслугите на основателите на Българската академия на науките. Всяка година на 12 октомври се събираме, за да отдадем почит на нашите предшественици, положили усилия за изграждането и развитието на БАН, да направим равносметка за изминатия път и да предначартаем нови научни хоризонти, каза председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски. Но тази година днешният ден е по-особен, защото с откриването на Дриновите дни през октомври започва тържествената 150-годишнина на Българска академия на науките, включена в календара на ЮНЕСКО, съобщи той.

В изказването си председателят посочи, че през 2018 г. Българската академия на науките (с Решение на Министерски съвет) е поканена за координатор и партньор по национални научни програми, голяма част разработени с усилията на учени от Академията. Сред тях са информационни и комуникационни технологии за единен цифров пазар, нисковъглеродна енергия,  здравословни храни, културноисторическо наследство и др.

Д-р Димитър Христов от Института за исторически изследвания на БАН изнесе академично слово, посветено на проф. Марин Дринов. Той представи основните моменти от живота и научната дейност на първия председател на Българското книжовно дружество, чиито правоприемник е БАН. Цитирани бяха запазени писма на проф. Марин Дринов  с информация за част от големите събития в българската история, на които той е станал пряк свидетел.

По време на тържественото събрание доц. д-р Мария Спасова от лаборатория „Биологично активни полимери“ към Института по полимери – БАН представи част от разработките на лабораторията, донесли й отличие от Международния съюз по чиста и приложна химия (IUPAC) в областта на химическите науки. Доц. Спасова получи признанието, като  беше включена под номер 51 в периодичната система за млади химици и снимката й се появи на мястото на химическия елемент антимон (Sb).

Зам.-председателят на БАН Константин Хаджииванов съобщи, че предстои да бъдат обявени резултатите от национално представително проучване за представите и оценките на българското общество към БАН.

По повод 180 години от рождението на проф. Марин Дринов в Българската академия на науките беше открита изложба на Научния архив на БАН, която разкрива основните моменти от живота и дейността на проф. Марин Дринов, както и неговата значимост като основоположник в различни сфери от българската история и наука. Бяха представени и книги на проф. Дринов, съхранявани в Централната библиотека на БАН.