Тринадесетата международна конференция „КОСМОС, ЕКОЛОГИЯ, СИГУРНОСТ – SES 2017”, организирана от Института за космически изследвания и технологии (ИКИТ – БАН) се състоя на 2 и 3 ноември в Руския културно-информационен център в София. Тази година събитието бе посветено на 65-годишнината от извеждането в орбита на първия изкуствен спътник на Земята и на 45 години от обявяването на България за космическа държава. Съорганизатори са Българското астронавтическо дружество и Представителството на РОССОТРУДНИЧЕСТВО в България, а финансовата подкрепа е от фонд „Научни изследвания“.

Конференцията откри председателят на Организационния комитет и директор на ИКИТ-БАН чл.-кор. Петър Гецов. Поздравления отправиха: съветникът по отбрана на президента на Република България – Илия Милушев, зам.-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов, заместник председателят на БАН чл.-кор. Костадин Ганев и представители на над 10 наши и чуждестранни университети и научни организации. Присъстваха също така и представители на ръководствата на университети и научни институти, наши и чуждестранни учени, специалисти и гости.

Завеждащият отдел „Наука и образование“ на РКИЦ д-р Константин Пеев изрази задоволство от многогодишното ползотворно сътрудничество между ИКИТ-БАН и РКИЦ, като специално благодари на учени от Института за участието в инициативите на Авиокосмическия център и планетариума (АКЦП) към Учебно-възпитателния център „Юрий Гагарин“ в СОК „Камчия“.

Бяха изнесени и представени на постери повече от 80 доклада с автори и съавтори от над 20 страни. Проведоха се и две съпътстващи мероприятия: „Отворен ден – моята среща с изследването на Земята от Космоса“ с изложба и церемония за награждаване на участници по проекта EEOBSS на Европейската комисия и кръгла маса на тема „Космическата наука и технологии и тяхната роля при обучението на учащи се“.

По традиция конференцията бе съпътствана от изложба с рисунки от доц. Петър Стоянов, озаглавена „Сезони“.