Новоизбраните академици и член-кореспонденти на БАН получиха дипломите си на тържествено събрание на академиците и член-кореспондентите (САЧК), което се проведе в зала „Проф. Марин Дринов“ на Академията.

Тържественото събрание откри председателят на БАН акад. Юлиан Ревалски и връчи дипломите на новоизбраните член-кореспонденти и академици. В изказването си той посочи, че активното участие на Събранието на академиците и член-кореспондентите в процеса на вземане на решения в областта на нацията и обществения живот в нашата страна е гаранция за висока експертност. Действително Събранието на академиците и член-кореспондентите трябва да бъде интелектуалният елит, който се произнася в критични моменти на развитието на страната, нашата наука и образование.

Изборът за академици и член-кореспонденти се проведе през октомври 2018 г. Новоизбраните членове работят в областта на математическите, химическите, физическите, биологичните, инженерните, аграрните и лесовъдните, медицинските науки и науки за земята, хуманитарните и обществени науки, както и в областта на изкуството и изкуствознанието.