/Ученически институт на БАН
Ученически институт на БАН 2018-05-02T10:15:51+00:00

През 2018 г. за пети пореден път Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) ще проведе сесия за представяне на ученически разработки-проекти. Целта на УчИ-БАН е да даде възможност за изява и развитие на ученици от 8 до 12 клас, със склонност да се занимават с изследователска дейност в някоя област на науката и нейните приложения. През тази година за пръв път УчИ-БАН ще очаква и ще приема за оценяване и проекти на ученици, които търсят изява в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства.

Всеки участник в сесия на УчИ-БАН разработва сам или в съавторство определена тема/проект. Това става под ръководството на учител, учен-изследовател, университетски преподавател, студент или друг специалист. Получените резултати се оформят в писмен вид като проект – доклад за проведено изследване. Проектите в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства могат да са от теоретичен характер или под формата на художествено произведение (рисунка, етюд), придружено от пояснителен текст. Докладите могат да имат реферативен характер, но по-висока оценка ще се дава при наличието на елементи на иновативност и творчество.

Сесията на УчИ-БАН ще се проведе през ноември 2018 г. Срокът за получаване на предложения за участие в ученическата сесия е краят на септември. Проектите се рецензират и оценяват от специалисти в съответната научна област и/или изкуство. Авторите получават копие от рецензията на специалистите до края на октомври. В същия срок авторите на най-успешните разработки получават и покана за представяне на проекта на сесията на УчИ-БАН.

Авторите на отличените разработки получават достъп до библиотечни и научно-изследователски ресурси, с които разполага Българската академия на науките, както и научно ръководство за насърчаване, развитие и израстване в избрана от ученика научна област или област на изкуството.

Участвалите досега в сесиите на УчИ-БАН ученици имат успехи като редовни участници в научни конференции в страната и чужбина, имат и публикации в сборници и списания. Възпитаници на УчИ-БАН представят страната ни с успех в престижни международни състезания и изложения.

Допълнителна информация относно изискванията за оформяне на проектите, сроковете за изпращане на разработките и точните дати за провеждане на сесията ще бъдат публикувани допълнително.

Изследвайки, научаваш повече!

Пета сесия на УчИ-БАН

Ученическият институт на БАН обявява прием на проекти за участие в ученическа научна сесия

УчИ-БАН ще оценява и проекти в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства

Ученическият институт на БАН ще приема проекти за участие в пета поредна научна сесия, която ще се проведе през ноември 2018 г.

През 2018 година за пръв път УчИ-БАН ще очаква и ще приема за оценяване и проекти на ученици от 8 до 12 клас, които търсят изява в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства.

Всеки участник в сесия на УчИ-БАН разработва сам или в съавторство определена тема/проект. Това става под ръководството на учител, учен-изследовател, университетски преподавател, студент или друг специалист. Получените резултати се оформят в писмен вид като проект – доклад за проведено изследване.

Проектите в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства могат да са от теоретичен характер или под формата на художествено произведение (рисунка, етюд), придружено от пояснителен текст. Докладите могат да имат реферативен характер, но по-висока оценка ще се дава при наличието на елементи на иновативност и творчество.

Срокът за получаване на предложения за участие в ученическата сесия е 30 септември 2018 г. Проектите се рецензират и оценяват от специалисти в съответната научна област и/или изкуство. Авторите получават копие от рецензията на специалистите до 31 октомври. В същия срок авторите на най-успешните разработки получават и покана за представяне на проекта на сесията на УчИ-БАН.

Авторите на отличените разработки получават достъп до библиотечни и научно-изследователски ресурси, с които разполага Българската академия на науките, както и научно ръководство за насърчаване, развитие и израстване в избрана от ученика научна област или област на изкуството.

Участвалите досега в сесиите на УчИ-БАН ученици имат успехи като редовни участници в научни конференции в страната и чужбина, имат и публикации в сборници и списания. Възпитаници на УчИ-БАН представят страната ни с успех в престижни международни състезания и изложения.

Проектите може да се подават в срок до 30 септември 2018 г. онлайн на сайта на БАН или по пощата.

В срок до 31 октомври 2018 г. авторите на допуснатите до участие в Ученическата научна сесия разработки ще получат по мейл рецензиите на своите проекти. Програмата на Ученическата научна сесия ще бъде обявена на електронната страница на БАН и изпратена на мейлите на допуснатите да представят своите проекти.

Подаване на проекти за петата сесия на УчИ-БАН:

Изисквания към проектното предложение

Проектното предложение е необходимо да включва:

 • заявление за участие,
 • резюмета на български и английски език задължително в Word формат,
 • и самия проект.

Проекти, за които липсват тези файлове или резюметата са в друг формат, различен от Word, няма да бъдат допускани до участие.

За повече информация, проучете внимателно приложените указания:
Подробна информация

Подаване по пощата

Адрес за подаване на проектите:

Българска академия на науките
Ученически институт на БАН
ул.”15 ноември” № 1
1040 София

Пратката, изпратена по пощата трябва да съдържа две печатни подвързани копия на проекта и заявление, с което авторът изразява желание да бъде допуснат до представяне на проекта на Ученическата научна сесия. Освен това в пратката се прилага и електронен носител (CD или флашка), на който е записан целият проект, заявлението за участие и резюметата на български и английски език задължително в Word формат. Проекти, за които в електронния носител липсват тези файлове в указания формат, няма да бъдат допускани до участие.

За допълнителна информация, можете да се обръщате към г-жа Елена Панчовска, административен координатор на УчИ-БАН на адрес elena@cu.bas.bg.

Подаване онлайн

Съберете всички файлове, които представят Вашия проект в компресиран архивен файл и ги прикачете тук.
Ако представяте проекта си с файлове с размер по-голям от 64МВ (напр. програмен код или големи файлове с полета данни), качете го на облачна услуга и изпратете линка тук. Внимание! Уверете се, че връзката ще се поддържа от съответната облачна услуга поне до края на сесията!

Конкурс за лого на УчИ-БАН

Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) обявява конкурс за свое лого!

Логото трябва да е разпознаваем графичен знак, символизиращ основната цел на УчИ-БАН – да даде възможност за изява и развитие на учениците, които имат склонност към изследователска дейност и творчество в някоя от областите на науката, изкуството и техните приложения.

Мотото на Ученическия институт на БАН е: „Изследвайки, научаваш повече!“

Условия на конкурса:
 • В конкурса могат да участват само ученици.
 • Предложенията могат да са разработени индивидуално или от колектив.
 • Един автор/ авторски колектив не може да участва с повече от две предложения за лого.
 • Предложенията трябва да включват черно-бял и цветен вариант, всеки в два файлови формата, EPS и PDF (резолюция 300 dpi, прозрачен фон). Предложенията трябва да са придружени с описание на основната идея на автора/авторите.

Постъпилите предложения ще бъдат разгледани и класирани от експертно жури. Оценяването ще става по следните критерии: оригиналност на идеята и изпълнението, атрактивност, яснота, връзка с науката, изкуството и с живота на учениците. Не се  препоръчва използване на стилизации на колби, епруветки, лица на известни учени и други износени клишета.

Награди:

Грамота и парична награда ще получат класираните от първо до трето място проекти за лого на УчИ-БАН.

Първа награда: 350 лв.
Втора награда: 150 лв.
Трета награда: 100 лв.

Допълнително могат да бъдат връчени специални и поощрителни награди.

Срокове:

Предложения за графичен знак на Ученическия институт на БАН се приемат до 30 юни 2018 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на страницата на БАН до 25 септември 2018 г.

За допълнителна информация, можете да се обръщате към г-жа Елена Панчовска, административен координатор на УчИ-БАН на адрес elena@cu.bas.bg.

Към проектните предложения е необходимо да има придружително писмо в свободен текст с информация за автора/авторите: три имена, възраст, училище, актуална ел. поща, телефон за връзка.

Подаване на предложения за лого на УчИ-БАН:

Подаване по пощата

Адрес за подаване на проектите:

Българска академия на науките
Ученически институт
ул.”15 ноември” № 1
1040 София

Проектите за лого на УчИ-БАН ще сe приемат в срок до 30 юни 2018 г.

Към проектните предложения е необходимо да има придружително писмо в свободен текст с информация за автора на кандидатстващото лого:

 • три имена
 • актуална ел. поща
 • телефон за връзка
 • възраст
 • обучаваща институция

До два дни след получаване на документите, на подадения адрес на ел. поща ще получите потвърждение за участието Ви в конкурса.

Подаване онлайн

Въведете е-mail адрес за кореспонденция.
Въведете телефон за връзка с Вас.
Съберете всички файлове, които представят Вашия проект в компресиран архивен файл и ги прикачете тук.

Новини от УчИ-БАН

Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) обявява конкурс за свое лого

петък, 23 февруари 2018|

Логото трябва да е разпознаваем графичен знак, символизиращ основната цел на УчИ-БАН – да даде възможност за изява и развитие на учениците, които имат склонност към изследователска дейност и творчество в някоя от областите на [...]

Ученическият институт на БАН проведе семинар за обмяна на опит

четвъртък, 8 февруари 2018|

Обучение за учебно-изследователски общности събра в София ученици и учители от 10 града в страната. Семинарът за обмяна на опит се състоя на 6 и 7 февруари в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, [...]

Ученици представят свои научни разработки на сесия на УчИ-БАН

понеделник, 13 ноември 2017|

Четвъртата научна сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ - БАН) ще се проведе на 14 и 15 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН. Ученическият институт на БАН рецензира проекти [...]

Институтът по биология и имунология на размножаването – БАН събира ученици на младежка конференция

сряда, 20 септември 2017|

Институтът по биология и имунология на размножаването „Академик Кирил Братанов“ – БАН организира конференция за ученици на тема „Приложение на съвременните методи в репродуктивната биология“. Конференцията, която ще се проведе на 29.09.2017 г. от 10.00 ч. [...]

Млади таланти от пет континента участват в Лятната изследователска школа на Ученическия институт по математика и информатика на БАН

понеделник, 31 юли 2017|

Филиал на УчИ-БАН в Благоевград ще обучава изявени ученици от региона. Филиал на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) в Благоевград ще предоставя възможност за развитие и изява на изследователските заложби на ученици от региона в [...]

Филиал на Ученическия институт на БАН се открива в Благоевград

петък, 28 юли 2017|

В Седемнадесетата лятна изследователска школа по математика и информатика ще участват 50 ученици от 10 държави Споразумение за създаване на филиал на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) в Благоевград ще бъде подписано на 31 юли, [...]

За Ученическия институт на Българската академия на науките

За кого?

Ако си ученик от 8-ми до 12-ти клас и имаш интереси в някоя от областите на природните, обществените или хуманитарните науки, можеш да участваш в Ученическия институт на Българската академия на науките.

Как?

Можеш да разработиш самостоятелно или заедно с твой съученик и приятел тема, която те интересува. Темата ще избереш след разговор с учител, учен-изследовател, университетски преподавател, студент или друг специалист. Той ще ти помогне и насочи, за да се справиш успешно с предизвикателствата, които срещаш по време на изследването. Получените по време на разработката резултати, е необходимо да оформиш в писмен вид като научно-изследователски „проект”. Проектите се предават в определен срок в БАН за рецензиране и оценка от специалисти в съответната научна област. Участниците получават по мейл копие от рецензията, за да видят препоръките и да усъвършенстват своя проект.

Защо?

 • Придобиваш умения и опит за събиране и анализиране на факти, ситуации и явления.

 • Получаваш насоки и оценки от специалист за резултатите, които си постигнал.

 • Авторите на най-успешните изследователски разработки получават покана да представят проекта си на организирана от БАН „Ученическа научна сесия“. По време на сесията ще се запознаеш с много твои връстници, ще имаш възможност да обменяш идеи и опит с тях.

 • Придобиваш полезен опит как да презентираш най-добре себе си и резултатите от своята работа.

Авторите на всички, допуснати до Ученическата научна сесия проекти и техните ръководители получават удостоверение за участие и сборник с резюмета на проектите от сесията. Така участниците имат полезна информация за поддържане на връзка помежду им и за реализиране на бъдещи съвместни дейности и проекти.

Защото е интересно и забавно да се занимаваш с наука!