/Ученически институт на БАН
Ученически институт на БАН2018-12-07T18:43:27+00:00

Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) дава възможност за изява и развитие на ученици от 8 до 12 клас, със склонност да се занимават с изследователска дейност в някоя област на науката и нейните приложения. Ученическият институт на БАН очаква и приема за оценяване и проекти на ученици, които търсят изява в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства.

Всеки участник в научните сесии на УчИ-БАН разработва сам или в съавторство определена тема/проект. Това става под ръководството на учител, учен-изследовател, университетски преподавател, студент или друг специалист. Получените резултати се оформят в писмен вид като „проект“ – доклад за проведено изследване. Проектите в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства могат да са от теоретичен характер или под формата на художествено произведение (рисунка, етюд), придружено от пояснителен текст. Докладите могат да имат реферативен характер, но по-висока оценка ще се дава при наличието на елементи на иновативност.

Ученическият институт на БАН организира своя научна сесия всяка година през ноември. Срокът за получаване на предложения за участие в ученическата сесия е краят на септември. Проектите се рецензират и оценяват от специалисти в съответната научна област и/или изкуство. Авторите на най-успешните разработки получават копие от рецензията на специалистите и покана за представяне на научната сесия.

Авторите на отличени разработки получават достъп до библиотечни и научно-изследователски ресурси, с които разполага Българската академия на науките, както и научно ръководство за насърчаване, развитие и израстване в избрана от ученика научна област или област на изкуството.

Участвалите досега в сесиите на УчИ-БАН ученици имат успехи като редовни участници в научни конференции в страната и чужбина, имат и публикации в сборници и списания. Възпитаници на УчИ-БАН представят страната ни с успех в престижни международни състезания и изложения.

Сред успехите на възпитаници на Ученическия институт по математика и информатика и участници в УчИ-БАН са освен престижни награди на европейски конкурси и висока национална оценка с наградата „Джон Атанасов“, връчвана от Президента на Република България.

УчИ-БАН разпространява върху всички други науки опита на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ), който беше основан през 2000 година, обявена от ЮНЕСКО за „Година на математиката“.

Изследвайки, научаваш повече!

Новини от УчИ-БАН

УчИ-БАН учреди награда за специален принос в откриване и развитие на таланта на млади българи

четвъртък, 17 януари 2019|

За първи път Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) връчи награда за специален принос в откриване и развитие на таланта на млади българи. С грамота в областта на физиката и нейните приложения беше [...]

Пета сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките

понеделник, 19 ноември 2018|

Проекти от девет области на науката и изкуството бяха отличени в петата сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ - БАН). На 16 и 17 ноември в зала „Проф. Марин Дринов“ на [...]

Ученическата научна сесия е част “Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците”

четвъртък, 25 октомври 2018|

Петата сесия на Ученическия институт на БАН е включена в „Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците“ на МОН за 2018-2019 г. Ученическата сесия ще се състои на 16 и 17 ноември [...]

Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) обявява конкурс за свое лого

петък, 23 февруари 2018|

Логото трябва да е разпознаваем графичен знак, символизиращ основната цел на УчИ-БАН – да даде възможност за изява и развитие на учениците, които имат склонност към изследователска дейност и творчество в някоя от областите на [...]

Ученическият институт на БАН проведе семинар за обмяна на опит

четвъртък, 8 февруари 2018|

Обучение за учебно-изследователски общности събра в София ученици и учители от 10 града в страната. Семинарът за обмяна на опит се състоя на 6 и 7 февруари в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, [...]

Ученици представят свои научни разработки на сесия на УчИ-БАН

понеделник, 13 ноември 2017|

Четвъртата научна сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ - БАН) ще се проведе на 14 и 15 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН. Ученическият институт на БАН рецензира проекти [...]

Зареди още публикации

За Ученическия институт на Българската академия на науките

За кого?

Ако си ученик от 8-ми до 12-ти клас и имаш интереси в някоя от областите на природните, обществените или хуманитарните науки, можеш да участваш в Ученическия институт на Българската академия на науките.

Как?

Можеш да разработиш самостоятелно или заедно с твой съученик и приятел тема, която те интересува. Темата ще избереш след разговор с учител, учен-изследовател, университетски преподавател, студент или друг специалист. Той ще ти помогне и насочи, за да се справиш успешно с предизвикателствата, които срещаш по време на изследването. Получените по време на разработката резултати, е необходимо да оформиш в писмен вид като научно-изследователски „проект”. Проектите се предават в определен срок в БАН за рецензиране и оценка от специалисти в съответната научна област. Участниците получават по мейл копие от рецензията, за да видят препоръките и да усъвършенстват своя проект.

Защо?

  • Придобиваш умения и опит за събиране и анализиране на факти, ситуации и явления.

  • Получаваш насоки и оценки от специалист за резултатите, които си постигнал.

  • Авторите на най-успешните изследователски разработки получават покана да представят проекта си на организирана от БАН „Ученическа научна сесия“. По време на сесията ще се запознаеш с много твои връстници, ще имаш възможност да обменяш идеи и опит с тях.

  • Придобиваш полезен опит как да презентираш най-добре себе си и резултатите от своята работа.

Авторите на всички, допуснати до Ученическата научна сесия проекти и техните ръководители получават удостоверение за участие и сборник с резюмета на проектите от сесията. Така участниците имат полезна информация за поддържане на връзка помежду им и за реализиране на бъдещи съвместни дейности и проекти.

Защото е интересно и забавно да се занимаваш с наука!