/Ученически институт на БАН
Ученически институт на БАН2018-07-20T14:40:45+00:00

През 2018 г. за пети пореден път Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) ще проведе сесия за представяне на ученически разработки-проекти. Целта на УчИ-БАН е да даде възможност за изява и развитие на ученици от 8 до 12 клас, със склонност да се занимават с изследователска дейност в някоя област на науката и нейните приложения. През тази година за пръв път УчИ-БАН ще очаква и ще приема за оценяване и проекти на ученици, които търсят изява в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства.

Всеки участник в сесия на УчИ-БАН разработва сам или в съавторство определена тема/проект. Това става под ръководството на учител, учен-изследовател, университетски преподавател, студент или друг специалист. Получените резултати се оформят в писмен вид като проект – доклад за проведено изследване. Проектите в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства могат да са от теоретичен характер или под формата на художествено произведение (рисунка, етюд), придружено от пояснителен текст. Докладите могат да имат реферативен характер, но по-висока оценка ще се дава при наличието на елементи на иновативност и творчество.

Сесията на УчИ-БАН ще се проведе през ноември 2018 г. Срокът за получаване на предложения за участие в ученическата сесия е краят на септември. Проектите се рецензират и оценяват от специалисти в съответната научна област и/или изкуство. Авторите получават копие от рецензията на специалистите до края на октомври. В същия срок авторите на най-успешните разработки получават и покана за представяне на проекта на сесията на УчИ-БАН.

Авторите на отличените разработки получават достъп до библиотечни и научно-изследователски ресурси, с които разполага Българската академия на науките, както и научно ръководство за насърчаване, развитие и израстване в избрана от ученика научна област или област на изкуството.

Участвалите досега в сесиите на УчИ-БАН ученици имат успехи като редовни участници в научни конференции в страната и чужбина, имат и публикации в сборници и списания. Възпитаници на УчИ-БАН представят страната ни с успех в престижни международни състезания и изложения.

Допълнителна информация относно изискванията за оформяне на проектите, сроковете за изпращане на разработките и точните дати за провеждане на сесията ще бъдат публикувани допълнително.

Изследвайки, научаваш повече!

Пета сесия на УчИ-БАН

Ученическият институт на БАН обявява прием на проекти за участие в ученическа научна сесия

УчИ-БАН ще оценява и проекти в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства

Ученическият институт на БАН ще приема проекти за участие в пета поредна научна сесия, която ще се проведе през ноември 2018 г.

През 2018 година за пръв път УчИ-БАН ще очаква и ще приема за оценяване и проекти на ученици от 8 до 12 клас, които търсят изява в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства.

Всеки участник в сесия на УчИ-БАН разработва сам или в съавторство определена тема/проект. Това става под ръководството на учител, учен-изследовател, университетски преподавател, студент или друг специалист. Получените резултати се оформят в писмен вид като проект – доклад за проведено изследване.

Проектите в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства могат да са от теоретичен характер или под формата на художествено произведение (рисунка, етюд), придружено от пояснителен текст. Докладите могат да имат реферативен характер, но по-висока оценка ще се дава при наличието на елементи на иновативност и творчество.

Срокът за получаване на предложения за участие в ученическата сесия е 30 септември 2018 г. Проектите се рецензират и оценяват от специалисти в съответната научна област и/или изкуство. Авторите получават копие от рецензията на специалистите до 31 октомври. В същия срок авторите на най-успешните разработки получават и покана за представяне на проекта на сесията на УчИ-БАН.

Авторите на отличените разработки получават достъп до библиотечни и научно-изследователски ресурси, с които разполага Българската академия на науките, както и научно ръководство за насърчаване, развитие и израстване в избрана от ученика научна област или област на изкуството.

Участвалите досега в сесиите на УчИ-БАН ученици имат успехи като редовни участници в научни конференции в страната и чужбина, имат и публикации в сборници и списания. Възпитаници на УчИ-БАН представят страната ни с успех в престижни международни състезания и изложения.

Проектите може да се подават в срок до 30 септември 2018 г. онлайн на сайта на БАН или по пощата.

В срок до 31 октомври 2018 г. авторите на допуснатите до участие в Ученическата научна сесия разработки ще получат по мейл рецензиите на своите проекти. Програмата на Ученическата научна сесия ще бъде обявена на електронната страница на БАН и изпратена на мейлите на допуснатите да представят своите проекти.

Подаване на проекти за петата сесия на УчИ-БАН:

Изисквания към проектното предложение

Проектното предложение е необходимо да включва:

 • заявление за участие,
 • резюмета на български и английски език задължително в Word формат,
 • и самия проект.

Проекти, за които липсват тези файлове или резюметата са в друг формат, различен от Word, няма да бъдат допускани до участие.

За повече информация, проучете внимателно приложените указания:
Подробна информация

Подаване по пощата

Адрес за подаване на проектите:

Българска академия на науките
Ученически институт на БАН
ул.”15 ноември” № 1
1040 София

Пратката, изпратена по пощата трябва да съдържа две печатни подвързани копия на проекта и заявление, с което авторът изразява желание да бъде допуснат до представяне на проекта на Ученическата научна сесия. Освен това в пратката се прилага и електронен носител (CD или флашка), на който е записан целият проект, заявлението за участие и резюметата на български и английски език задължително в Word формат. Проекти, за които в електронния носител липсват тези файлове в указания формат, няма да бъдат допускани до участие.

За допълнителна информация, можете да се обръщате към г-жа Елена Панчовска, административен координатор на УчИ-БАН на адрес elena@cu.bas.bg.

Подаване онлайн

Съберете всички файлове, които представят Вашия проект в .zip файл и ги прикачете тук.
Ако представяте проекта си с файлове с размер по-голям от 64МВ (напр. програмен код или големи файлове с полета данни), качете го на облачна услуга и изпратете линка тук. Внимание! Уверете се, че връзката ще се поддържа от съответната облачна услуга поне до края на сесията!

Конкурс за лого на УчИ-БАН

Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) обявява конкурс за свое лого!

Логото трябва да е разпознаваем графичен знак, символизиращ основната цел на УчИ-БАН – да даде възможност за изява и развитие на учениците, които имат склонност към изследователска дейност и творчество в някоя от областите на науката, изкуството и техните приложения.

Мотото на Ученическия институт на БАН е: „Изследвайки, научаваш повече!“

Условия на конкурса:
 • В конкурса могат да участват само ученици.
 • Предложенията могат да са разработени индивидуално или от колектив.
 • Един автор/ авторски колектив не може да участва с повече от две предложения за лого.
 • Предложенията трябва да включват черно-бял и цветен вариант, всеки в два файлови формата, EPS и PDF (резолюция 300 dpi, прозрачен фон). Предложенията трябва да са придружени с описание на основната идея на автора/авторите.

Постъпилите предложения ще бъдат разгледани и класирани от експертно жури. Оценяването ще става по следните критерии: оригиналност на идеята и изпълнението, атрактивност, яснота, връзка с науката, изкуството и с живота на учениците. Не се  препоръчва използване на стилизации на колби, епруветки, лица на известни учени и други износени клишета.

Награди:

Грамота и парична награда ще получат класираните от първо до трето място проекти за лого на УчИ-БАН.

Първа награда: 350 лв.
Втора награда: 150 лв.
Трета награда: 100 лв.

Допълнително могат да бъдат връчени специални и поощрителни награди.

Срокове:

Предложения за графичен знак на Ученическия институт на БАН се приемат до 31 октомври 2018 г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на страницата на БАН до 9 ноември 2018 г.

За допълнителна информация, можете да се обръщате към г-жа Елена Панчовска, административен координатор на УчИ-БАН на адрес elena@cu.bas.bg.

Към проектните предложения е необходимо да има придружително писмо в свободен текст с информация за автора/авторите: три имена, възраст, училище, актуална ел. поща, телефон за връзка.

Подаване на предложения за лого на УчИ-БАН:

Подаване по пощата

Адрес за подаване на проектите:

Българска академия на науките
Ученически институт
ул.”15 ноември” № 1
1040 София

Проектите за лого на УчИ-БАН ще сe приемат в срок до 31 октомври 2018 г.

Към проектните предложения е необходимо да има придружително писмо в свободен текст с информация за автора на кандидатстващото лого:

 • три имена
 • актуална ел. поща
 • телефон за връзка
 • възраст
 • обучаваща институция

До два дни след получаване на документите, на подадения адрес на ел. поща ще получите потвърждение за участието Ви в конкурса.

Подаване онлайн

Въведете е-mail адрес за кореспонденция.
Въведете телефон за връзка с Вас.
Съберете всички файлове, които представят Вашия проект в .zip файл и ги прикачете тук.

Новини от УчИ-БАН

Пета сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките

понеделник, 19 ноември 2018|

Проекти от девет области на науката и изкуството бяха отличени в петата сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ - БАН). На 16 и 17 ноември в зала „Проф. Марин Дринов“ на [...]

Ученическата научна сесия е част “Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците”

четвъртък, 25 октомври 2018|

Петата сесия на Ученическия институт на БАН е включена в „Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците“ на МОН за 2018-2019 г. Ученическата сесия ще се състои на 16 и 17 ноември [...]

Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) обявява конкурс за свое лого

петък, 23 февруари 2018|

Логото трябва да е разпознаваем графичен знак, символизиращ основната цел на УчИ-БАН – да даде възможност за изява и развитие на учениците, които имат склонност към изследователска дейност и творчество в някоя от областите на [...]

Ученическият институт на БАН проведе семинар за обмяна на опит

четвъртък, 8 февруари 2018|

Обучение за учебно-изследователски общности събра в София ученици и учители от 10 града в страната. Семинарът за обмяна на опит се състоя на 6 и 7 февруари в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади, [...]

Ученици представят свои научни разработки на сесия на УчИ-БАН

понеделник, 13 ноември 2017|

Четвъртата научна сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ - БАН) ще се проведе на 14 и 15 ноември 2017 г. в Големия салон на БАН. Ученическият институт на БАН рецензира проекти [...]

Институтът по биология и имунология на размножаването – БАН събира ученици на младежка конференция

сряда, 20 септември 2017|

Институтът по биология и имунология на размножаването „Академик Кирил Братанов“ – БАН организира конференция за ученици на тема „Приложение на съвременните методи в репродуктивната биология“. Конференцията, която ще се проведе на 29.09.2017 г. от 10.00 ч. [...]

За Ученическия институт на Българската академия на науките

За кого?

Ако си ученик от 8-ми до 12-ти клас и имаш интереси в някоя от областите на природните, обществените или хуманитарните науки, можеш да участваш в Ученическия институт на Българската академия на науките.

Как?

Можеш да разработиш самостоятелно или заедно с твой съученик и приятел тема, която те интересува. Темата ще избереш след разговор с учител, учен-изследовател, университетски преподавател, студент или друг специалист. Той ще ти помогне и насочи, за да се справиш успешно с предизвикателствата, които срещаш по време на изследването. Получените по време на разработката резултати, е необходимо да оформиш в писмен вид като научно-изследователски „проект”. Проектите се предават в определен срок в БАН за рецензиране и оценка от специалисти в съответната научна област. Участниците получават по мейл копие от рецензията, за да видят препоръките и да усъвършенстват своя проект.

Защо?

 • Придобиваш умения и опит за събиране и анализиране на факти, ситуации и явления.

 • Получаваш насоки и оценки от специалист за резултатите, които си постигнал.

 • Авторите на най-успешните изследователски разработки получават покана да представят проекта си на организирана от БАН „Ученическа научна сесия“. По време на сесията ще се запознаеш с много твои връстници, ще имаш възможност да обменяш идеи и опит с тях.

 • Придобиваш полезен опит как да презентираш най-добре себе си и резултатите от своята работа.

Авторите на всички, допуснати до Ученическата научна сесия проекти и техните ръководители получават удостоверение за участие и сборник с резюмета на проектите от сесията. Така участниците имат полезна информация за поддържане на връзка помежду им и за реализиране на бъдещи съвместни дейности и проекти.

Защото е интересно и забавно да се занимаваш с наука!