/Ученически институт на БАН
Ученически институт на БАН2018-12-07T18:43:27+00:00

Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) дава възможност за изява и развитие на ученици от 8 до 12 клас, със склонност да се занимават с изследователска дейност в някоя област на науката и нейните приложения. Ученическият институт на БАН очаква и приема за оценяване и проекти на ученици, които търсят изява в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства.

Всеки участник в научните сесии на УчИ-БАН разработва сам или в съавторство определена тема/проект. Това става под ръководството на учител, учен-изследовател, университетски преподавател, студент или друг специалист. Получените резултати се оформят в писмен вид като „проект“ – доклад за проведено изследване. Проектите в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства могат да са от теоретичен характер или под формата на художествено произведение (рисунка, етюд), придружено от пояснителен текст. Докладите могат да имат реферативен характер, но по-висока оценка ще се дава при наличието на елементи на иновативност.

Ученическият институт на БАН организира своя научна сесия всяка година през ноември. Срокът за получаване на предложения за участие в ученическата сесия е краят на септември. Проектите се рецензират и оценяват от специалисти в съответната научна област и/или изкуство. Авторите на най-успешните разработки получават копие от рецензията на специалистите и покана за представяне на научната сесия.

Авторите на отличени разработки получават достъп до библиотечни и научно-изследователски ресурси, с които разполага Българската академия на науките, както и научно ръководство за насърчаване, развитие и израстване в избрана от ученика научна област или област на изкуството.

Участвалите досега в сесиите на УчИ-БАН ученици имат успехи като редовни участници в научни конференции в страната и чужбина, имат и публикации в сборници и списания. Възпитаници на УчИ-БАН представят страната ни с успех в престижни международни състезания и изложения.

Сред успехите на възпитаници на Ученическия институт по математика и информатика и участници в УчИ-БАН са освен престижни награди на европейски конкурси и висока национална оценка с наградата „Джон Атанасов“, връчвана от Президента на Република България.

УчИ-БАН разпространява върху всички други науки опита на Ученическия институт по математика и информатика (УчИМИ), който беше основан през 2000 година, обявена от ЮНЕСКО за „Година на математиката“.

Изследвайки, научаваш повече!

Новини от УчИ-БАН

Институтът по биология и имунология на размножаването – БАН събира ученици на младежка конференция

сряда, 20 септември 2017|

Институтът по биология и имунология на размножаването „Академик Кирил Братанов“ – БАН организира конференция за ученици на тема „Приложение на съвременните методи в репродуктивната биология“. Конференцията, която ще се проведе на 29.09.2017 г. от 10.00 ч. [...]

Млади таланти от пет континента участват в Лятната изследователска школа на Ученическия институт по математика и информатика на БАН

понеделник, 31 юли 2017|

Филиал на УчИ-БАН в Благоевград ще обучава изявени ученици от региона. Филиал на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) в Благоевград ще предоставя възможност за развитие и изява на изследователските заложби на ученици от региона в [...]

Филиал на Ученическия институт на БАН се открива в Благоевград

петък, 28 юли 2017|

В Седемнадесетата лятна изследователска школа по математика и информатика ще участват 50 ученици от 10 държави Споразумение за създаване на филиал на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) в Благоевград ще бъде подписано на 31 юли, [...]

Институтът по биология и имунология на размножаването – БАН организира Лятна школа за ученици

четвъртък, 22 юни 2017|

Институтът по биология и имунология на размножаването „Aкадемик Кирил Братанов“ - БАН ще проведе от 26 до 30 юни Лятна школа за ученици. До участие в школата са допуснати 38 кандидати, преминали успешно предварителен подбор. [...]

Завърши първата Ученическа лятна академия „Балканите от древността до наши дни”

понеделник, 19 юни 2017|

Завърши първата Ученическа лятна Академия, организирана от Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ - БАН, която бе посветена на проблематиката „Балканите от древността до наши дни”. Участваха 30 ученици от НГДЕК [...]

Зареди още публикации

За Ученическия институт на Българската академия на науките

За кого?

Ако си ученик от 8-ми до 12-ти клас и имаш интереси в някоя от областите на природните, обществените или хуманитарните науки, можеш да участваш в Ученическия институт на Българската академия на науките.

Как?

Можеш да разработиш самостоятелно или заедно с твой съученик и приятел тема, която те интересува. Темата ще избереш след разговор с учител, учен-изследовател, университетски преподавател, студент или друг специалист. Той ще ти помогне и насочи, за да се справиш успешно с предизвикателствата, които срещаш по време на изследването. Получените по време на разработката резултати, е необходимо да оформиш в писмен вид като научно-изследователски „проект”. Проектите се предават в определен срок в БАН за рецензиране и оценка от специалисти в съответната научна област. Участниците получават по мейл копие от рецензията, за да видят препоръките и да усъвършенстват своя проект.

Защо?

  • Придобиваш умения и опит за събиране и анализиране на факти, ситуации и явления.

  • Получаваш насоки и оценки от специалист за резултатите, които си постигнал.

  • Авторите на най-успешните изследователски разработки получават покана да представят проекта си на организирана от БАН „Ученическа научна сесия“. По време на сесията ще се запознаеш с много твои връстници, ще имаш възможност да обменяш идеи и опит с тях.

  • Придобиваш полезен опит как да презентираш най-добре себе си и резултатите от своята работа.

Авторите на всички, допуснати до Ученическата научна сесия проекти и техните ръководители получават удостоверение за участие и сборник с резюмета на проектите от сесията. Така участниците имат полезна информация за поддържане на връзка помежду им и за реализиране на бъдещи съвместни дейности и проекти.

Защото е интересно и забавно да се занимаваш с наука!