Седма сесия на УчИ-БАН

Ученическа научна сесия’2020

Ученическият институт на Българската академия на науките обявява прием на ученически проекти и произведения за своята 7-ма конкурсна сесия.

Във връзка с ограниченията, създадени от световната епидемия, правим отсрочка за крайната дата, до която ще се приемат ученическите проекти за участие в седмата Ученическа научна сесия. През 2020 г. УчИ-БАН ще приема проекти до 16 октомври, петък.

Научната сесия на УчИ-БАН ще се проведе съобразно епидемичната обстановка към средата на месец ноември: онлайн или с ограничен брой присъстващи на място и синхронно излъчване в реално време с регистрирани онлайн участници.

За участие в УчИ-БАН се приемат както текстови разработки: с научно-изследователски, приложен или теоретичен характер, така и ученически произведения в различни области на изкуството. Учениците могат да избират за своите проекти естествените, хуманитарните и обществените науки и техните приложения. Проекти от областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства могат да са от теоретичен характер или под формата на художествено произведение (рисунка, етюд, пластика, дърворезба). За тези творби учениците е необходимо да приложат и пояснителен текст, в които описват идеята си. За първа година в конкурса ще се приемат за участие и музикални композиции на ученици.

Учениците могат да изпращат за участие своите авторски разработки на адрес: ул. „15 ноември“ №1 или да използват онлайн системата за подаване на документите, спазвайки крайния срок – 16 октомври 2020 г.

С регламента за участие в конкурсната сесия на УчИ-БАН можете да се запознаете тук.

Подаване на проекти за седмата сесия на УчИ-БАН:

Изисквания към проектното предложение

Проектното предложение е необходимо да включва:

  • заявление за участие,
  • резюмета на български и английски език задължително в Word формат,
  • и самия проект.

Проекти, за които липсват тези файлове или резюметата са в друг формат, различен от Word, няма да бъдат допускани до участие.

За повече информация, проучете внимателно приложените указания.

Подаване по пощата

Адрес за подаване на проектите:

Българска академия на науките
Ученически институт на БАН
ул.”15 ноември” № 1
1040 София

Пратката, изпратена по пощата трябва да съдържа две печатни подвързани копия на проекта и заявление, с което авторът изразява желание да бъде допуснат до представяне на проекта на Ученическата научна сесия. Освен това в пратката се прилага и електронен носител (CD или флашка), на който е записан целият проект, заявлението за участие и резюметата на български и английски език задължително в Word формат. Проекти, за които в електронния носител липсват тези файлове в указания формат, няма да бъдат допускани до участие.

При необходимост от допълнителна информация, пишете нa мейл elena@cu.bas.bg.

Подаване онлайн

Click or drag a file to this area to upload.
Съберете всички файлове, които представят Вашия проект в .zip файл и ги прикачете тук.
Ако представяте проекта си с файлове с размер по-голям от 64МВ (напр. програмен код или големи файлове с полета данни), качете го на облачна услуга и изпратете линка тук. Внимание! Уверете се, че връзката ще се поддържа от съответната облачна услуга поне до края на сесията!

Новини от УчИ-БАН

Конкурс за формиране на Малки учебно-изследователски общности

сряда, 11 септември 2019 |

През учебната 2019 – 2020 г. Ученическият институт на БАН (УчИ-БАН) ще формира  и финансира, на конкурсен принцип, 15 Малки учебно-изследователски общности (МУИО). Девет от общностите ще бъдат от областта на естествените науки, технологиите, инженерството [...]

Ученическият институт на БАН обявява прием на проекти за участие в Ученическа научна сесия’2019

четвъртък, 28 февруари 2019 |

Ученическият институт на БАН приема проекти за участие в шестата Ученическа научна сесия, която ще се проведе през ноември 2019 година и ще бъде посветена на 150-годишнината от основаването на Българското книжовно дружество, чийто приемник [...]

УчИ-БАН учреди награда за специален принос в откриване и развитие на таланта на млади българи

четвъртък, 17 януари 2019 |

За първи път Ученическият институт на Българската академия на науките (УчИ-БАН) връчи награда за специален принос в откриване и развитие на таланта на млади българи. С грамота в областта на физиката и нейните приложения беше [...]

Пета сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките

понеделник, 19 ноември 2018 |

Проекти от девет области на науката и изкуството бяха отличени в петата сесия на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ - БАН). На 16 и 17 ноември в зала „Проф. Марин Дринов“ на [...]

Ново лого на Ученическия институт на Българската академия на науките

петък, 16 ноември 2018 |

Наградите в конкурса за ново лого на Ученическия институт на Българската академия на науките (УчИ – БАН) бяха връчени по време на официалното откриване на петата сесия на УчИ – БАН. Отличията обяви председателят на [...]

Ученическият институт на БАН стартира своя ежегоден конкурс с изложба на талантливи ученици

сряда, 7 ноември 2018 |

В конкурса на Ученическия институт на БАН за 2018 г. са постъпили 28 проекта на ученици с интереси и умения в областта Изкуствознание и изобразително изкуство. Компетентно жури ще оцени и класира творческите умения на [...]

Load More Posts

За Ученическия институт на Българската академия на науките

За кого?

Ако си ученик и имаш интереси в някоя област на науката или в областта на изкуствознанието и изобразителните изкуства, можеш да участваш в Ученическия институт на Българската академия на науките.

Как?

Можеш да разработиш сам или заедно с твой съученик и приятел тема, която те интересува. Темата ще избереш след разговор с учител, научен работник, университетски преподавател, студент или друг специалист. Той ще ти помогне и насочи, за да се справиш успешно с предизвикателствата, които срещаш. Получените резултати е необходимо да оформиш в писмен вид като научно-изследователски проект или да ни изпратиш на адреса на БАН своя картина, рисунка, пластика, дърворезба, етюд.

Ще очакваме твоя проект в срок до края на септември месец.

Проектите се предават за рецензиране и оценка от специалисти в съответната научна област или област на изкуството. Участниците получават до края на месец октомври по мейл копие от рецензията, за да видят препоръките и да усъвършенстват своя проект.

Защо?

  • Защото е интересно и забавно да се занимаваш с наука и изкуство.

  • Придобиваш умения и опит за изследователска и творческа работа.

  • Получаваш реалистични оценки от специалист за резултатите, които си постигнал. Ще получиш ценни идеи и насоки за развитие.

  • Авторите на най-успешните проекти получават покана да представят работата си на организирана от БАН Ученическа научна сесия. Тя се провежда ежегодно през месец ноември. По време на сесията ще се запознаеш с твои връстници, ще имаш възможност да обменяш идеи и опит с тях. Придобиваш полезен опит как да презентираш най-добре себе си и резултатите от своята работа.

  • Авторите на всички, допуснати до Ученическата научна сесия проекти и техните ръководители получават удостоверение за участие и сборник с резюмета на текстовите проекти, участвали в сесията. Така участниците имат полезна информация за поддържане на връзка помежду им и за реализиране на бъдещи съвместни дейности и проекти.

  • Авторите на отличените разработки получават достъп до библиотечни и научно-изследователски ресурси, с които разполага Българската академия на науките, както и научно ръководство за насърчаване, развитие и израстване в избрана от ученика научна област или област на изкуството.

Успехи на участници в УчИ-БАН

Участвалите досега в сесиите на УчИ-БАН ученици имат успехи като редовни участници в научни конференции в страната и чужбина, имат и публикации в сборници и списания. Възпитаници на УчИ-БАН представят страната ни с успех в престижни международни състезания и изложения. Творбите на изкуството, участвали в конкурсната сесия на УчИ-БАН се радват на голям интерес от страна на медии и гости на Академията, както и често намират ценители-купувачи.

Защото е интересно и забавно да се занимаваш с наука и изкуство!