Екип зоолози от Националния природонаучен музей и Института по биоразнообразие и екосистемни изследвания започва събиране на данни от България за второ издание на „Европейски атлас на бозайниците”, който трябва да бъде публикуван през 2024. Амбициозният проект обединява работата на учени и експерти по различните групи бозайници от цяла Европа като целта им е да бъде направена ревизия и осъвременяване на картите за разпространението на бозайниците във всички европейски страни. 

От българска страна участват проф. Николай Спасов, д-р Недко Недялков и Боян Петров от НПМ-БАН и гл. ас. д-р Йордан Кошев от ИБЕИ-БАН. Настоящото проучване ще обхване над 11 млн. кв. км, което е два пъти по-голяма площ в сравнение с първото издание (1999). Броят на видовете бозайници, които ще бъдат проучвани е със 70 повече или общо 264 вида.

Събирането на теренните данни ще се проведе от 2018 до 2022 като участници могат да бъдат и доброволци-природолюбители. Всеки може да стане част от проекта като събере и сподели данни от срещите си с нашите бозайници. България е сравнително малка като територия, но пък изключително богата на видове бозайници. В нашата страна са установени почти 100 вида сухоземни бозайници. Не е нужно да сте експерт и да познавате всички 100 вида, но дори данни за широко известни и познати видове като таралеж, заек, лисица, чакал, невестулка или друг ще са от изключително значение за актуализиране на разпространението и статута на бозайниците в нашата страна.

Без актуални данни за тяхното разпространение не можем да предвидим адекватни мерки за тяхното опазване или контрол на популациите им. Затова този тип публикации са едни от най-ценните за природозащитата. Всеки, който се интересува от проучването и опазването на даден животински или растителен вид, първо посяга към този тип книги и атласи, в които е обобщена информацията за тяхното съвременно разпространение и състояние.

С използване на мобилното приложение “SmartBirds”, което е достъпно безплатно за всеки телефон с операционна система Аndroid 4.0.3 или по-нови версии, данните се събират много по-лесно и се споделят удобно. В това приложение е разработен отделен формуляр за бозайници, в който бързо могат да се свалят географски координати или да се направи снимка на всяка регистрация на бозайник.

 https://play.google.com/store/apps/details…
Налична е и десктоп версия, в която също може да се събират и регистрират данни.

 https://smartbirds.org/