Подписан е нов договор за сътрудничество с най-големия производител в Китай на оловни батерии за тягови приложения

В началото на февруари 2018 г. БАН обсъди възможности за разширяване на сътрудничеството с институти на Българската академия на науките с държавното обединение China Shipbuilding Industry Corporation (CSIC), което има в състава си над 90 фирми, в т.ч. 27 изследователски института. Делегация от учени от Института по електрохимия и енергийни системи при БАН (ИЕЕС-БАН) посети в началото на март една от фирмите от обединението – Zibo Torch Energy Co., Ltd.

Делегацията бе водена от директора проф. дхн Евелина Славчева, която е и председател на Общото събрание на БАН. В продължение на проведените в София предварителни разговори тя представи пред ръководството, научния и инжeнерния състав на National Defense Power Source Research Institute структурата и основните направления, в които институтите на БАН развиват своята научна дейност. Проф. Славчева представи конкретните достижения и новите разработки на секция „Водородни системи с полимерен електролит” при ИЕЕС-БАН. Проф. д-р Бранимир Банов запозна аудиторията с най-актуалните проблеми, върху които работи секция „Електрохимия на литиевите елементи” от същия институт, както и с развитието на секцията.

По време на посещението бе подписан нов договор за тригодишно сътрудничество между ИЕЕС-БАН и фирма Zibo Torch Energy Co., Ltd.,  която е най-големият производител в Китай на оловни батерии за тягови приложения. В рамките на договора колективът на секция „Електрохимия на оловните акумулатори” от ИЕЕС-БАН ще продължи да оказва научна и методическа помощ в разработване на иновативни технологични решения за производство и да обучава специализанти. Целта е повишаване на електрическите параметри и подобряване на експлоатационните характеристики на произвежданите от фирмата оловни батерии.

Гл.ас. Стефан Руевски и доц. д-р Пламен Николов, които са водещите учени по сътрудничеството със Zibo Torch Energy Co., Ltd.,  осъществиха дискусионни срещи според работния план на проекта.