Уъркшопът „Две години АВИТОХОЛ: Иновативни суперкомпютърни приложения“, организиран от ИИКТ-БАН, се проведе от 29 до 31 октомври 2017 в Панагюрище. Бяха представени най-новите научни резултати, получени при използване на мултифункционалната високопроизводителна компютърна система – АВИТОХОЛ, която се намира в Центъра за иновативни пресмятания и обработка на данни на ИИКТ-БАН.

Уъркшопът беше открит от директора на ИИКТ-БАН чл.-кор. Маргенов. Приветствие до участниците от името на ръководството на БАН поднесе чл. кор. К. Ганев, заместник-председател на БАН. Доц. Е. Атанасов представи възможностите на АВИТОХОЛ, организацията на работа, услугите и средствата, които предоставя на българските учени, както и перспективите за развитие.

АВИТОХОЛ е най-мощната високопроизводителна система в региона на Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие, свързана с европейската и регионална изчислителната е-инфраструктура. Програмата на уъркшопа включваше 27 доклада от български и чуждестранни учени, представящи нови научни резултати от суперкомпютърни приложения в областта на молекулярната динамика, биоинформатиката, климатология, опазване на околната среда, културно историческо наследство и др. Подготвени са за печат избрани статии. Повече информация за АВИТОХОЛ може да бъде намерена на страницата: www.hpc.acad.bg