В Седемнадесетата лятна изследователска школа по математика и информатика ще участват 50 ученици от 10 държави

Споразумение за създаване на филиал на Ученическия институт на БАН (УчИ-БАН) в Благоевград ще бъде подписано на 31 юли, понеделник, в 10:00 часа в сградата на Ректората на Югозападния университет. Документът предвижда създаване на условия и възможности за развитие и изява на изследователските заложби на ученици от региона в различни области на науката. Споразумението ще бъде подписано от зам.-председателя на Българската академия на науките чл.-кор. Костадин Ганев и ректора на ЮЗУ „Неофит Рилски“ доц. д-р Борислав Юруков.

По-късно същия ден, от 11:00 часа в зала „22-ри септември“ на Община Благоевград ще се проведе официалното откриване на Седемнадесетата лятна изследователска школа по математика и информатика на Ученическия институт по математика и информатика на БАН. В международната школа ще участват 50 ученици с изявени интереси в областта на математиката, информатиката и информационните технологии. Участниците са от Аржентина, България, Индия, Иран, Италия, Китай, Македония, Нова Зеландия, САЩ и Южна Корея.

По време на Лятната изследователска школа по математика и информатика ще бъдат изнесени лекции от водещи специалисти в областта. Всеки ученик ще работи самостоятелно или в съавторство под ръководството на ментор върху проект по конкретна тема. Ученическите разработки ще бъдат представени на семинара през последната седмица на школата. По същото време ще се проведе и традиционният семинар за учители по математика и информатика. Международната изследователска школа в Благоевград ще продължи до 19 август.