Център за обучение – БАН и Кариерен център към ЦО-БАН организира за докторантите и младите учени от БАН семинар на тема Фонд „Научни изследвания“ гостува на Център за обучение – БАН с лектор проф. дхн Георги Вайсилов, управител на Фонд “Научни изследвания” към МОН.

Семинарът ще се проведе на 14 януари 2019г. (понеделник) от 14.00 часа в блок 26 Б, ет. 2, Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км)

Проф. Георги Вайсилов ще разкаже за полезните и интересни инициативи на Фонд “Научни изследвания”, насочени към докторанти и млади учени.

На семинара докторантите и младите учени ще се запознаят с перспективи за научното и кариерното си развитие.