/Обява № 187-3 от 12.06.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Ремонт на заседателна зала 207 и ремонт на 2 броя тоалетни в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1″

Обява № 187-3 от 12.06.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Ремонт на заседателна зала 207 и ремонт на 2 броя тоалетни в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1″

2018-07-02T13:57:19+00:00вторник, 12 юни 2018|Категории: Профил на купувача|

Преписка идентификационен номер: ЗОП 187-3

Дата на създаване: 12.06.2018 г.

Име Размер Дата на добавяне Дата на промяна
Обява № ЗОП 187-3 / 12.06.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП 1.01 mb 12.06.2018 в 14:52 12.06.2018 в 14:53
Обява № ЗОП 187-3 / 12.06.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП 121.86 kb 12.06.2018 в 14:53 12.06.2018 в 14:54
Документация изх. № 63-00-238 / 12.06.2018 г. към Обява № ЗОП 187-3 / 12.06.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП 1.70 mb 12.06.2018 в 14:54 12.06.2018 в 14:55
Документация изх. № 63-00-238 / 12.06.2018 г. към Обява № ЗОП 187-3 / 12.06.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от ЗОП 1.36 mb 12.06.2018 в 14:55 12.06.2018 в 14:55
Част от Технически Проект за ремонт на 2 броя тоалетни, предмет на поръчката / 12.06.2018 г. към Обява № ЗОП 187-3 / 5.95 mb 12.06.2018 в 14:56 12.06.2018 в 15:14
Протокол по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на конкурсната комисия 1.04 mb 02.07.2018 в 13:53 02.07.2018 в 13:53
Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 135.53 kb 02.07.2018 в 13:54 02.07.2018 в 13:54
Протокол № 2 по чл. 97, ал. 4 от Правилника за прилагане на ЗОП от работата на конкурсната комисия 1.30 mb 12.07.2018 в 16:32 12.07.2018 в 16:32

 

Срок за получаване на офертите:
28.06.2018 г. (четвъртък), 17:30 часа.

Съобщението е публикувано на 12.06.2018 г. в 16:10 часа.

Срокът за получаване на офертите е удължен до:
05.07.2018 г. (четвъртък), 17:30 часа.

Съобщението е публикувано на 02.07.2018 г. в 15:00 часа.