/Обява № 187-3 от 12.06.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Ремонт на заседателна зала 207 и ремонт на 2 броя тоалетни в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1″

Обява № 187-3 от 12.06.2018 г. по чл. 187, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферти за възлагане на обществена поръчка за строителство по чл. 20, ал. 3, т. 1 от ЗОП с предмет: “Ремонт на заседателна зала 207 и ремонт на 2 броя тоалетни в сградата на БАН, гр. София, ул. „15 ноември“ № 1″

2018-06-12T15:11:41+00:00 вторник, 12 юни 2018|Категории: Профил на купувача|

Преписка идентификационен номер: ЗОП 187-3

Дата на създаване: 12.06.2018 г.

 

Срок за получаване на офертите:
28.06.2018 г. (четвъртък), 17:30 часа.

Съобщението е публикувано на 12.06.2018 г. в 16:10 часа.