Център за обучение към БАН отдава под наем помещения в София, ул. „Сердика“ № 4.

Три тавански помещения с обща площ от 53,60 кв.м – минимална месечна наемна цена 7,00 евро/кв.м.

За допълнителна информация и оглед:
Йорданка Червенкова – 02/987 31 67

Заявления за наемане на помещения, адресирани до Директора на Център за обучение се подават в деловодството на БАН, всеки работен ден от 9:00 до 17:00 часа или по пощата на адрес гр. София, ул. „15-ти ноември“ № 1.

Постъпилите заявления се разглеждат в срок до три работни дни след постъпването им.