Лекция на тема „Борбата срещу тероризма и защитата на правата на човека в Съвета на Европа. Избрана практика на Европейския съд по правата на човека“ изнесе проф. д-р Ирена Илиева, и.д. директор на Интитута за държавата и правото и ръководител на секцията по „Международноправни науки“ на 15 март 2017 г., в научния семинар на института.

Лекцията е част от курса, който проф. Ирена Илиева ще изнесе през следващата седмица в Института за висши международни изследвания – Университет Париж 2 Пантеон Аса, Франция.

Представени бяха теоретични въпроси на борбата срещу тероризма и зачитането на правата на човека, дилемата „свобода или сигурност“. Под егидата на Съвета на Европа е създаден регионален международноправен режим за борба с тероризма, посочи проф. Илиева. Негова основна характерна черта е, че борбата срещу тероризма в региона трябва да се води при зачитане на правата на човека и основните свободи. Представена беше подбрана практика на Европейския съд по правата на човека в материята, включително осъдителни решения против България.

Присъстваха членове на Българското дипломатическо дружество, учени от института, докторанти, студенти от СУ „Св. Климент Охридски“ и заинтересовани от темата граждани.

Галерия