На 21 март 2017 г. Обединеният институт за ядрени изследвания (ОИЯИ) в руския град Дубна тържествено отбеляза годишнина от голямото откритие “Моделът на промяна в радиуса на силното взаимодействие на протоните с висока енергия“.

В същността на откритието са група български учени, включително от Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика (ИЯИЯЕ) при БАН, заедно с учени от ОИЯИ – Дубна. Доклад по темата представи ръководителят на групата, направила откритието, проф. В. А. Никитин, носител на орден „Кирил и Методий“.

Участници от ИЯИЯЕ-БАН в експериментите са проф. П. Марков, проф. В. Заячки, Хр. Чернев и И. Гешков. Те са признати за откриватели от Държавния комитет на СССР по изобретенията и откритията (1982 г.) и от Института за изобретения и рационализации в България (1988 г.).

В тържествата участваха много руски и български учени, а внучката на един от откривателите Пламена Заячка прочете поздравителен адрес. Специални гости бяха директорът на ИЯИЯЕ-БАН доц. Димитър Тонев и чл.-кор. Чавдар Стоянов, член на научния съвет на ОИЯИ.