Проф. д-р Джовани Пачиони от Университета Акила, Италия, изнесе публична лекция в Института за гората на 23.05.2017 г. Лекцията беше посветена на гъбите – от почвообразуването до тяхното култивиране. Проф. Пачиони представи иновативни методи в използването на ензимните им системи в производството на хартия, био горива, пречистване на води, обработка на промишлени утайки.

Проф. Джовани Пачиони е на посещение в България по програмата „Еразъм +“. Той е професор по приложна растителна биология и има патенти за отглеждане и съхранение на трюфели и други недървесни горски продукти. Автор е и на множество публикации в тази област.