От 18 до 22 Юни 2017 г. в Института по математика и информатика – БАН (ИМИ) се провежда четвъртата международна конференция „New trends in the Applications of Differential Equations in Sciences“ (NTADES 2017). Конференцията се организира от ИМИ и секция „Диференциални уравнения и математическа физика“ към ИМИ. Тази година конференцията е посветена на 70-годишния юбилей наИнститута по математика и информатика и 50-годишния юбилей на секция „Диференциални уравнения“. На 18 Юни 2017 г. конференцията беше открита от проф. Иван Димов, заместник-министър на образованието и науката.

Четвъртата международна конференция NTADES 2017 се провежда със съдействието на Society of Industrial and Applied Mathematics (SIAM), което играе важна роля за интердисциплинарното сътрудничество между приложната математика, инженерните науки и технологиите.

Повече от 50 математици от Япония, Италия, Германия, Русия, Израел, Индия и др. участват в NTADES 2017. Основните теми на изнесените доклади са в областта на математическа физика, математическа биология, финансова математика, механика, дробен анализ, невронауки и др. Председател на Програмния комитет е проф. Анжела Славова, ръководител на секция „Диференциални уравнения и математическа физика“ при ИМИ-БАН.

Пленарни доклади ще изнесат проф. Александър Домошнитски от Университета в Ариел, Израел, проф. Роналд Тетцлаф от Технически Университет, Дрезден, Германия, проф. Емил Маноах от Института по Механика при БАН, акад. Петър Попиванов от ИМИ-БАН, проф. Владимир Георгиев от Университета в Пиза, Италия и ИМИ-БАН и проф. Николай Николов от ИМИ-БАН.